Norra utmanar Skogssverige

20 april 2015 Idrottsrörelsen präglas till stor del fortfarande av manliga normer och maktstrukturer, där män även gynnas vad gäller sponsring. Av den anledningen beslutade Norra 2013 att fördela sina sponsringsmedel rättvist, så att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva sin idrott. Nu har skogsägarföreningen valt att ta sitt engagemang ett steg längre.

– För två år sedan ingick vi ett jämställdhetsavtal med FairPay Foundation, en stiftelse som arbetar för att alla människor oavsett kön ska få samma möjligheter att utöva idrott. Nu har vi valt att ta vårt engagemang ett steg längre och väljer att starta en stafett där vi utmanar alla skogsföretag i Sverige att bidra med finansiering till FairPay Foundations vetenskapliga råd. Vi bidrar med 50 000 kronor och därmed har startskottet gått. Målsättningen är att få den svenska skogsnäringen att sammantaget bidra med en halv miljon, säger Norras kommunikationschef Erik Jonsson.
FairPay Foundations vetenskapliga råd spelar en central roll för att kunskapsmässigt kvalitetssäkra stiftelsens arbete, men också för att bidra med fördjupade kunskaper kring jämställdhetsfrågor inom idrotten. Rådet är tvärvetenskapligt sammansatt för att kunna täcka det komplexa område som FairPay vill förändra, ett område som berör allt från historia, medicin, psykologi och juridik till pedagogik och ekonomi. Fördjupad kunskap inom genusforskningen är central.
– Jag hoppas verkligen att fler svenska skogsföretag ska hoppa på tåget och gå in med valfritt belopp för att på så sätt vara med och ta stafettpinnen i mål. Att skapa förutsättningar för att män och kvinnor, tjejer och killar ska ges samma möjlighet att utöva sin idrott tycker jag är en självklarhet, säger Erik Jonsson.
Här kan du läsa mer om FairPay Foundation: http://fairpay.nu/

För ytterligare information
Erik Jonsson, kommunikationschef, tfn 070-656 10 22.

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 16 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en
miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Koncernen omsätter närmare två miljarder kronor och har ungefär 320 egna anställda. Därtill sysselsätter koncernen ungefär lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen Norra Timber omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier drygt 400 000 kubikmeter trävaror. Därtill produceras cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras 66 procent.

Karolina Edstedt, kommunikatör
karolina.edstedt@norra.se
Tfn 070-658 60 70
www.norra.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb