Nordiska motiv på avancerat julkort

8 december 2015 Årets julkort från Iggesund Paperboard är en synnerligen komplex historia. Engelska Santoro Graphics, kända för sina tredimensionella gratulationskort har gjort ett kort med skandinaviska motiv, allt från vargar och granar till fiskar under vattenytan. / Iggesund Paperboard

”Santoro Graphics är ett företag som i sin vardag använder vår kartong Invercote Creato till det yttersta av dess kapacitet. Därför är det väldigt roligt att få visa upp deras verk för bredden av våra kunder och kontakter”, berättar Anna Adler som inom Iggesund ansvarat för produktionen.

Iggesund Paperboard har en tradition av att göra grafiskt avancerade och uppseendeväckande julkort för att visa på vad man kan åstadkomma med företagets kvalitetskartonger Invercote och Incada. För årets kort har Santoro Graphics utgått från grundkonstruktionen i en kortserie som man kallar Pirouettes. Det levereras platt men reses enkelt till sitt tredimensionella format när man packar upp det.

Santoro Graphics grundades under det tidiga 90-talet i London och har över tid gjort sig kända för kortserier som Swing Cards och Pirouettes. I dessa serier har man konsekvent använt sig av Invercote Creato från Iggesund.

”Vi ställer höga krav på kvalitet för våra avancerade konstruktioner. Flexibilitet, rivstryrka är viktiga egenskaper, men när man jobbar med tredimensionella motiv krävs inte bara passning mellan färgerna på respektive trycksida, utan också mellan de bägge trycksidorna”, berättar företagets grundare Lucio Santoro.

”När vi beställde julkortet och sa att vi skulle tillhandahålla kartongen fick vi höra att det inte alls gick för sig, eftersom de enbart ville arbeta med Invercote Creato. När vi väl lyckats förklara att det är vi som är tillverkaren redde det hela ut sig. Men det är roligt med lojala kunder”, berättar Anna Adler med glimten i ögat.

Kortet är tryckt på Invercote Creato 350 g/m2 och tryck och montering har hanterats av Santoro Graphics.

Iggesund
Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb