-När man pressar saften ur en planka-

15 oktober 2010 Kommmer ni ihåg Taffel-brännvinet? Den var producerad på cellulosasocker som var en biprodukt från sulfitprocessen i sulfitmassabruk. Nu finns inga sådana kvar. förutom Domsjö som fortfarande kör sulfitprocessen och gärna vill börja producera sprit igen.

Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik vill gärna återlintroducera brännvin gjort av trä. Det som sätter hinder i vägen är en EU-förordning som föreskriver att etanol bara får tillverkas av jordbruksprodukter.,

, Ola Hildingsson, vd på Domsjö Fabriker, sade till ATL för ett par veckor sedan att man vill introducera ”Domsjö Taffel”, en snaps gjord på gran.,
,– Men det kan bli besvärligt för det kom ett förbud mot tillverkning av sulfitsprit och det var säkert ett framgångsrikt arbete av den europeiska bondelobbyn, som vill att bara jordbruksprodukter skulle få användas, säger Ola Hildingsson.,

,Spriten från Domsjö görs alltså på cellulosasocker och ska inte förväxlas med metanol (CH3OH)som på svenska kallas träsprit och tillverkas med en annan process.,,Det skulle passa bra för Domsjö att tillverka lite ”stickbrännvin av de 12 000 ton etanol (C2H5OH) man poruderar och som idag säljs till kemiindustrin. ,Av den volymen skulle det kunna bli en hel del pavor som en nisch- och profilprodukt, säger Ola Hildingsson.,

,Fram till 1988 fanns Okryddat Taffelbrännvin med artikelnummer 2 att köpa på Systembolaget.,

,Gammal tillbaks var det vanligt med brännvin gjort av cellulosasocker och det fanns märken med namn som Exportsprit, Reymershoms Aquavit och Gammal Norrlands Akvavit. Den sistnämnda finns ju kvar men görs i dag av jordbruksprodukter skriver ATL i en faktaruta.
, I folkmun kallades spriten Träbira, Tallsaft och Stickbrännvin och ett tag debatterades om det var någon fara med sprit tillverkad av träråvara. En fara som efter noggranna test kunde avfärdas.,

,Tillverkningen upphörde dock på grund av att det blev brist på råvaran cellulosasocker som är en biprodukt vid sulfitbruk. De flesta pappersbruken slutade med sulfitprocessen och då
,försvann också råvaran. De enda i Sverige som nu kör en sulfitprocess är som sagt – Domsjö Fabriker. ,

,Ivar Palo
,www.skogssverige.se ,,

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb