Möt Skogsstyrelsens SiS-samordnare och mångfaldsansvarig på Jägareförbundet

30 maj 2013 Nationella kansliet för Skogen i Skolan har träffat Lis Boje, Skogsstyrelsens samordnare och Tamisha Kindberg som är mångfaldsansvarig på Svenska Jägareförbundet. Förutom att samordna Skogsstyrelsens personal som arbetar i Skogen i Skolans regioner är Lis också forskare på Linnéuniversitetet. Tamisha arbetar med att få ungdomar intresserade av friluftsliv och att tillgänglighetsanpassa aktiviteter som Jägarförbundet anordnar.

Möt Skogsstyrelsens SiS-samordnare och mångfaldsansvarig på Jägareförbundet

Lis Boje forskar inom Skog och träteknik på Linnéuniversitetet och är sedan mars anställd på Skogsstyrelsen som samordnare för den personal som arbetar i de tio regionerna inom Skogen i Skolans verksamhet. Lis är jägmästare och har en jaktlicens. Hon har varit med och gjort upplägget för den framgångsrika utbildningen för Hållbart familjeskogsbruk vid Linnéuniversitetet, EU-projektet Forest web en skogsresurswebb och en utbildning mot förskolor med namnet ”Skogens skafferi”.

– Jag är länken mellan utbildningsvärlden och skogssektorn då jag förutom Linnéuniversitetet har många kontakter på andra lärosäten och utöver Skogsstyrelsen även på många andra håll inom den skogliga världen. Till största delen är jag rådgivare med olika uppdrag och projekt, men en viss del av min arbetstid är också vikt för att vara samordnare för Skogsstyrelsens anställda som arbetar inom Skogen i Skolans verksamhet. Det rör sig om ett fyrtiotal personer runt om i landet som är Regionsamordnare, kontaktpersoner och styrgruppsmedlemmar inom Skogen i Skolans verksamhet som är anställda på Skogsstyrelsen.

Öster MalmaFlygelbyggnad, Öster Malma

Lis Boje samverkar kontinuerligt med Nationella kansliet för Skogen i
Skolan där verksamhetsledare Åsa Godeau och webbansvarig Gunilla Häggström ingår. Läs mer om Skogen i Skolan och Nationella kansliet.

Tamisha Kindberg kommer ursprungligen från Antigua i Västindien och kom 2008 till Sverige. Hon är nu mångfaldsansvarig i Sveriges Jägarförbund och arbetar med projekt och aktiviteter fär att få fler ungdomar att vistas utomhus i skogen. Hon arbetar också med att tillgänglighetsanpassa de befintliga anläggningar och aktiviteter som finns inom förbundet för funktionsnedsatta, de som har kognitiva begränsningar eller för nysvenskar med språksvårigheter.

– Jag arbetar med en attitydförändring som ska mynna ut i en policy där mångfald blir en naturlig del så att den ska finnas med i alla våra aktiviteter och satsningar. Vi vill gärna samverka med andra utomhusaktörer med samma mål, dvs att få fler att visas ute i vår vackra natur, säger Tamisha.

I Jägarförbundets regi har 50 personer deltagit i en friluftsdag som nu är uppe i 300 deltagare. Förutom dessa aktiviteter medverkar Tamisha också i skriften Världens vilt där hon lagar en västindisk gryta med viltkött.

Mer information

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier Skogen i SkolanGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier, Skogen i Skolan
gunilla.h@skogen.se
08-412 15 90

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb