Möt Björn Johansson, Carl-Henrik Palmér och höjdhoppslegendaren Stefan Holm

17 mars 2015 Varmt välkommen till Skogshem & Wijk på Lidingö kl 17:00 på tisdag 17/3 för att träffa Björn Johansson, vd Moelven Skog och en av författarna till Timmerboken, Carl-Henrik Palmér. Moelven Skog genomför tillsammans med Stefan Holm och författarna till Timmerboken en ”Road trip” till sex städer där vi kommer att träffa 250 skogsägare per kväll för att ge dem svar på hur de kan bedriva bättre skogsskötsel, få ett lönsammare skogsbruk och mer timmer i skogen.

Skogen är Sveriges nationalskatt och den behöver förvaltas på bästa sett så att vi alla kan bli vinnare, även kommande generationer. Med oss på varje skogsägarträff har vi transportledare, certifieringsexperter, skogsentreprenörer, åkare och även banker, mäklare samt skogsstyrelsen. Målet med varje skogsägarträff är att skapa mervärde för skogsägarna. Vi vill göra det enklare, roligare och lönsammare att vara skogsägare.

Höjdhoppslegenden Stefan Holm berättar om sin nya plantskola med unga höjdhoppare och delar med sig av vilka likheter det finna mellan en ”tallang” och en ”tall”  och vad vi behöver tänka på för att dessa skall växa och nå sin fulla potential. Skogsbruk är som höjdhopp. En centimeter till kan ge guld!

Ny bok kan öka andelen timmer i skogen.
Moelven Skog har bett två fristående och väletablerade skogsbruksexperter att sammanställa praktiska erfarenheter och de senaste rönen från skogsforskningen. Resultatet har blivit en ny bok om skogsskötsel.

Den nya boken utgår från sambandet mellan lönsamhet och andelen timmer i skogen. Därför har den fått titeln Timmerboken.

– Vi vet idag att 70 procent av nettot från en avverkning kommer från timret, säger Björn Johansson, vd på Moelven Skog. – Timmerboken är en enkel och handfast handbok. Den innehåller kunskap, idéer, råd och tips som direkt går att omsätta i det dagliga arbetet i skogen, och som både direkt och indirekt kan bidra till att andelen timmer ökar.

– Oavsett vad framtiden önskar mest från skogen – papper, fordonsbränsle, rekreation, snickerier – så kommer kvalitetstimret alltid att ha en avsättning, säger Mats Hannerz som tillsammans med Carl-Erik Palmér har skrivit boken.

Carl Henrik Palmér är jägmästare och journalist. Han är också ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. 2013 tilldelades han Greve Carls Bernadottes skogspris för utomordentliga insatser i skogsbrukets tjänst.

Mats Hannerz är jägmästare och doktor i skogsgenetik. Han har arbetat på SLU,  Skogsforsk och Institutet för Skogsförbättring både som forskare och med forskningsinformation. Sedan 2004 ansvarar han för Kunskap Direkt, ett nätbaserat rådgivningsverktyg för skogsskötsel.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb