Mjukt trä blir hårt genom beprövad teknik

13 februari 2017 Ny forskning visar att man genom valsning kan få furu att bli lika hårt som ek. Med metoden kan förädlingsprocessen automatiseras, vilket kan bidra till att värdet på svensk skogsråvara ökar. / Swerea

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har Swerea valsat trä i utrustning som används vid valsning av stålprodukter. Resultaten visar att furu kan få en hårdhet som motsvarar ek vilket är fördelaktigt för till exempel ett golvmaterial. Tekniken har stor potential att kunna användas för flertalet andra produkter.
– Vi fick bra resultat direkt och trä- och skogsindustrin är väldigt intresserade av metoden, säger Annika Nilsson, forskare på Swerea.

Vanligtvis formas trä genom pressning vilket är en långsam metod som är känslig för de kvistar som finns i materialet. Valsning har visat sig bearbeta de hårda kvistarna snabbt och effektivt och
ge en jämn tjocklek hos den valsade produkten. Egenskapen att kunna komprimera kvistar sänker kvalitetskraven på den inkommande råvaran.

– Skogen är viktigt för Sverige, men just produktion av förädlade träprodukter är låg på grund av konkurrens från låglöneländer. Förhoppningsvis kan projektet bidra till att stärka konkurrenskraften, minska transporter och skapa fler arbetstillfällen i skogslänen, säger Annika Nilsson.

Metoden öppnar nya vägar att automatisera förädlingsprocessen vilket skapar möjligheter att på ett automatiserat sätt tillverka träprodukter till en lägre kostnad. Många intressanta produkter för tillämpning finns inom exempelvis bygg- och möbelindustrin. Vinsten för skogsindustrin är att både värdet och efterfrågan på svensk skogsråvara då kommer att öka.

För mer information
Annika Nilsson, Swerea annika.nilsson.me@swerea.se, Tel: 0920-201970.

Fakta Swerea
Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions-och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Stockholm, Trollhättan och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb