Mellanstadiebarn i Uppsala fick kunskap om jord och skog

19 september 2017 För första gången anordnades #Bondeniskolan på Uppsala naturbruksgymnasium, Jälla dit det kom ca 1500 elever och lärare under två dagar. – På ett 15 tal bemannade stationer fick eleverna följa jordens och skogens kretslopp med planering, skörd och förädling, säger Helena Isakson, LRF. – Här får de en chans att smaka, lukta, plantera en gran och sitta i en skogsmaskin, säger Anna Malmström, Skogen i Skolan.

Mellanstadiebarn i Uppsala fick kunskap om jord och skog

Elever fick kunskap om skogsbruk på #Bondeniskolan på Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala
Bonden i skolan blir ännu större! För första gången anordnade LRF och Skogen i Skolan evenemanget Bonden i skolan på Uppsala naturbruksgymnasium, Jälla dit det kom ca 1500 elever och lärare under två dagar. På ett 15 tal bemannade stationer fick eleverna följa jordens och skogens kretslopp med planering, skörd och förädling.

– På den välbesökta invigningen deltog kommunpolitiker från de flesta partier, grundskoledirektören och gymnasiedirektörern, kostchefer mfl. Erik Pelling (s) och grundskolechef Ingela Hamlin, Uppsala kommun och Per Pettersson  styrelseordförande, LRF Mälardalen talade. Efter detta bjöds det på en guidad rundtur på områdets olika stationer och sedan avslutade vi men lunch i skolrestaurangen där det bjöds på lokalproducerat kött från gården Den stora uppslutningen tyder på vikten av denna typ av aktiviteter som ger kontakt med svenskt lantbruk, svensk matproduktion och svensk skog och vad det betyder för klimat och miljö.Även på Jälla bjöd vi in Studie och yrkesvägledare som genom ambassadörer för projektet ”Jobba grönt”  fick en  övergripande bild av branschens möjligheter, utbildningsvägar och yrken, säger Helena Isakson, LRF.

Storstaden är ofta norm och klyftan mellan stad och land är större än någonsin. LRF Mälardalen och Skogen i Skolan vill därför sprida kunskap om svenskt jord- och skogsbruk. 

– Jag tror väldigt mycket på den här typen av aktiviteter som ett sätt att få elever att lära sig mer om skog och skogsbruk. Vi kan ge eleverna förstahandsupplevelser av de gröna näringarna och dessutom en jätterolig dag. Barnen uppskattar verkligen att få göra själva, inte bara lyssna och läsa. Här får de en chans att smaka, lukta, plantera en gran och sitta i en skogsmaskin. Vi har kört det här upplägget några år på Berga naturbruksgymnasium redan och det är kul att det sprider sig och att vi nu även finns norr om Stockholm. Det är också härligt att så många från skogssektorn ställer upp. På Jälla hade vi personal från Skogen i Skolan och Jälla naturbruksgymnasium som visade upp sin skogsmaskin. Dessutom representanter från skogssektorn från Skogsstyrelsen, Mellanskog och Svenska skogsplantor, säger Anna Malmström, storstadsansvarig på Skogen i Skolans nationella kansli.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb