Med skogen som klassrum på Förskoledagarna

18 mars 2014 Skogen i Skolans nationella kansli och Region Mälardalen var utställare på Förskoledagarna den 12-13/3 där vi mötte hundratals intresserade lärare och ledare för förskolor. Vi presenterade vårt nya läromedel för förskolan utgår från utomhuspedagogik innehåller övningar, är anpassat efter läroplanen och du kan utvärdera förmågor. Deltagarna fick en Skogen i Skolan-kasse med läromedlet för förskolan, läromedlet "Möjligheter i skolskogen", vår jubileumsskrift och en burk med tallfrön.

Med skogen som klassrum på Förskoledagarna

Den 12-13/3 mötte Skogen i Skolans nationella kansli och Region Mälardalen förskollärare och ledare då vi presenterade vårt nya läromedel för förskolan.
– Läromedlet utgår från utomhuspedagogik som är den metodik som Skogen i Skolan använder och den är anpassad efter förskolans läroplan och det går att utvärdera förmågor, säger Åsa Godeau, verksamhetsledare, Skogen i Skolan.
Skriv ut eller beställ tryckta exemplar av läromedlet för förskolan.

Skogen i Skolan i monter T:55 på Förskoledagarna

Skogen i Skolan har också övningshäften för lärare och elever från årskurs 1-9 samt läromedel om skog: Boken om skogen, Skogens produkter, Skogen och samhället, Skogen och miljön, Möjligheter i skolskogen och Mat i skolskogen. Beställ våra läromedel!

Skogen i Skolans kasse med läromedelVåra besökare i monter T:55 fick en Skogen i Skolan-kasse med läromedlet för förskolan, läromedlet ”Möjligheter i skolskogen”, vår jubileumsskrift och en burk med tallfrön. Läromedlen går att kombinera och tallfröna går att så med hjälp av en bifogad instruktion.

Regionsamordnare Frida Pihl, Region Mälardalen med monterbesökare
Frida Pihl är Regionsamordnare i Region Mälardalen och hon informerade om skolskogar där man kan få göra mer än vad allemansrätten säger. Frida och övriga Regionsamordnare hjälper till med att ordna en överenskommelse mellan förskolor/skolor och en skogsägare.
Mer information om skolskogar
Kontakta Frida Pihl, Region Mälardalen
Kontakta övriga regioner

Besökare i Skogen i Skolans monter T:55 på Förskoledagarna

Många var intresserade av vår affisch om Allemansrätten och den går också att skriva ut från vår webbplats. Skriv ut affischen om Allemansrätten.
Till affischen kommer också ett läromedel och vill du veta när kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi kommer att informera om det.
Prenumerera på Skogen i Skolans nyhetsbrev

Frida Pihl, Regionsamordnare Region Mälardalen Åsa Godeau, verksamhetsledare och Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, på Skogen i Skolans nationella kansli

Gunilla Häggström, ansvarig för digitala medier, Skogen i Skolans nationella kansli
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Nationella kansliet
Skogen i Skolan

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb