Matte i skolskogen

21 mars 2016 På Runbyskolan i Upplands Väsby, Stockholm, har man inriktning hälsa - idrott - friluftsliv. Sedan flera år tillbaka satsar man på Idrottslyftet med fler timmar idrott och extra mycket på friluftsliv vilket innebär att någon/några klasser kommer ut varje tisdag i naturen. Per Björkman, idrottslärare, samarbetar med matematiklärare Pernilla Malmström och klass 6B provar på matte med Skogen i Skolans övningar i deras skolskog. Vi uppmärksammar Skogen i Skolans skolskogar inför den Internationella skogsdagen 21 mars. #IntSkogsdagen #IntlForestDay

Matte i skolskogen

Anna Malmström är projektledare för Storstadssatsningen. Som en aktivitet inom projektet och i anknytning till den internationella skogsdagen, #‎IntSkogsdagen‬ ‪#‎IntlForestDay‬, som firas den 21 mars, kontaktade Anna lärarna på Runbyskolan i Upplands Väsby.

Pernilla Malmström, Per Björkman från Runbyskolan och Anna Malmström, Skogen i Skolan

Eleverna i klass 6 A och B fick prova på att mäta höjden på ett träd, bestämma åldern och räkna volymen. Per Björkman har sedan sex år tillbaka arbetat tillsammans med Peter Almén för att få ut eleverna utomhus och är lärare i Idrott och hälsa. Han hade planerat dagen tillsammans med Pernilla Malmström som är matematiklärare. De hade ett schema med nio övningar från Skogen i Skolan. För att göra övningarna krävdes bland annat ett måttband, en pinne för att mäta höjden och eleverna hade också möjlighet att använda en miniräknare. Måndagen den 14 mars är Pi-dagen och därför användes även pi för att beräkna omkretsen och diametern på en stock.

Eleverna Matilda Heurlin och Ida Vallius från klass 6B, Runbyskolan– Eleverna lär sig matematik på ett mycket roligare sätt när det sker utomhus. Genom att vara ute i naturen har de lättare att ta till sig ämnet och dessutom får de frisk luft och får röra på sig. Det fungerar så bra att de inte ens tänker på att det är en mattelektion, menar Pernilla Malmström, matematiklärare.

Hon stöttar eleverna med övningarna när det behövs. Eleverna blir piggare utomhus och rollerna förändras gentemot vanliga lektioner i klassrummet.

 

Vid Runbyskolan finns skolskogen nära till hands och eleverna kan sitta vid lägerelden både utomhus och inne i ett stort tält. På övriga friluftsdagar har de lagat mat i skogen, paddlat kanot, haft triatlon, åkt skridskor och varit på sagoäventyr.

Per Björkmans önskan är att klasserna själva ska kunna genomföra utomhuslektioner.
– Min vision är att ha färdiga påsar med material för att alla lärare enkelt ska kunna utföra alla lektioner i alla ämnen utomhus, säger Per Björkman.

Dagen avslutades med popcorn som tillagades vid lägerelden i skolskogen.

Runbyskolan kan sitta vid lägereld både utomhus och inne i ett tält

Klassen beräknar trädets volym
Övning 9: Räkna grenvarv och toppskott för att beräkna trädets ålder Elever ålderbestämmer träd genom att räkna antalet årsringar

Den internationella skogsdagen #IntSkogsdagen #IntlForestDay
– Det här är dagen då hela världen firar de gåvor som skogar och träd ger oss. Och låt oss även fira de ännu obesjungna hjältar som gör en insats för våra skogar, träd och samhällen, säger Jan McAlpine, chef för sekretariatet för ”United Nations Forum on Forests”.

– Vi kommer att uppmärksamma en globalt verksam skogshjälte och vi kommer att göra utspel i debatten för ansvarsfullt skogsbruk, säger Föreningen Skogens vd Bengt Ek. Dessutom välkomnar vi de skogsmänniskor som har vägarna förbi kontoret på Vasagatan 50 i Stockholm när vi äter skogstårta klockan 14 den 21 mars.

Skogen i Skolan och SkogsSverige på internet uppmärksammar också skogsdagen. Det blir intervjuer och reportage från Skogen i Skolans skolskogar. Förhoppningen är att hela skogssektorn deltar i firandet.

Vill du också ha lektioner i skogen?
Kontakta Anna Malmström, Storstadsprojektet, så hjälper hon er att komma igång. Annas e-postadress är: anna.malmstrom@skogen.se.
Läs mer om Storstadsprojektet!

Vill din skola ha en egen skolskog?
Kontakta Frida Pihl, Regionsamordnare Mälardalen på e-postadress: frida.pihl@skogsstyrelsen.se. En skolskog har en överenskommelse mellan en skogsägare och en skola.
Om du hör till en annan region, kontakta någon av de övriga regionsamordnarna.

Undervisning ute ger bättre resultat
Elever som får en del av undervisningen utomhus blir mer engagerade, samarbetar bättre och lär sig mer. Det visar Emilia Fägerstams uppmärksammade avhandling som bygger på studier i både Sverige och Australien.
Läs mer i Emilia Fägerstams avhandling: Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb