Massa- och pappersingenjörer från Indien på besök Sverige

5 oktober 2015 Den 27-30 september 2015 besökte en delegation från Indiens pappers- och massaindustri Sverige på inbjudan av PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, i samarbete med Business Swedens kontor i New Delhi. Syftet var att presentera svenska teknikföretag för brukschefer och andra potentiella kunder i Indien och att ge de svenska företagen möjlighet att utveckla sina affärer på den indiska marknaden.

Delegationen från Indien bestod av 20 representanter från 11 företag, bland annat de största indiska producenterna av papper och massa, såsom Ballapur Industries, ITC, Seshasayee, Tamil Nadu Newsprint, Yash och Khanna Papers. Delegationen fick möjlighet att träffa ABB/Lorentzen & Wettre, Akzo Nobel Pulp & Performance, Alfa Laval, Andritz, BTG, Clean Combustion, Elof Hansson, Innventia, MoRe Research, SWECO, UMV Coating, Valmet och ÅF Industry. I samband med studiebesöken i Sverige organiserades individuella affärsmöten mellan besökarna från Indien och de svenska leverantörsföretagen.

”Medlemmarna i Swedish Pulp & Paper Technology Group, PPT, som representerar leverantörsindustrin till världens skogsindustri, har regelbundna möten i Sverige med fokus på viktiga branschfrågor. Vi arrangerar dessutom riktade aktiviteter på för företagen intressanta marknader, såsom Indien, Kina, Sydostasien, Brasilien och Chile. Syftet med verksamheten är att stärka de svenska leverantörsföretagen på export”, säger Ulf Frölander, ordförande i PPT.

Industrin i Indien söker tekniska lösningar för effektiv produktion i samband med modernisering och utbyggnad av dess pappers- och massaindustri och för miljöinsatser och energibesparande åtgärder. Det är känt runt om i världen att många tekniska lösningar inom massa- och pappersindustrin utvecklas i Sverige och många producenter riktar därför blickarna mot teknikföretag och forskningsinstitut i vårt land.

För ytterligare information:
Ulf Frölander, ordförande i PPT, ulf.frolander@gmail.com, telefon 070-257 2900

Åke Ryhagen, projektledare, ake.ryhagen@telia.com, telefon 070-883 8683

PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, är en fristående ekonomisk förening. PPT bildades 1989 inom Sveriges Exportråd, nu Business Sweden, tillsammans med nätverk inom en rad andra industrisektorer. Syftet med dessa nätverk är att stärka företagen på export. Genom branschspecifika möten på hemmaplan skapas plattformar för affärssamverkan. Genom aktiva marknadsinsatser med teknikseminarier och affärsmöten på lovande marknader, identifieras nya affärsmöjligheter för företagen. PPT, har fokus på ökad produktivitet, miljöförbättringar, energieffektivisering och kvalitetskontroll, www.pptgroup.se.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb