Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

2 juni 2020 Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige

Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

Malin Lundström är Projektsäljare på Organowood som producerar ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.

– Som projektsäljare är man kontaktperson för projektdeltagare och andra som är intresserade av Organowoods träprodukter och jag arbetar mycket med föreskrivande led. Arbetsfältet finns i Sverige och Norge. Periodvis reser jag en del, men den mesta av kommunikationen fungerar bra digitalt. Vi samarbetar mycket kring olika frågor i teamet på Organowood vilket innebär varierade arbetsuppgifter. Det känns väldigt bra att vara med och bygga ett företag som kommer att hålla in i framtiden när miljöval blir norm även inom byggsektorn.

Vad gjorde du innan Organowood?
Efter gymnasiet utbildade jag mig till båtbyggare och arbetade sedan länge med att bygga arkitekturmodeller.
– Efter det drev jag under en period en egen firma med snickeri och trädgårdsanläggningstjänster. Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för mig liksom lusten att lära mig läsa av skogen och att arbeta närmare industrin. Det gjorde att jag valde att läsa till skogskandidat på Linnéuniversitetet när jag var i 30-årsåldern. En superbra kombination av erfarenheter för det jag gör idag eftersom jag har mycket kunskap om och känsla för materialet trä tillsammans med en djupare förståelse för hur skogsbruket fungerar.

Vad var det bästa med din utbildning och vad har den betytt för dig
– Att det gick att läsa på distans var avgörande för mig. Utbildningen var välkomponerad och hade mycket engagerade lärare och riktigt spännande träffar. Under en kurs fick jag inspiration att se närmare på den stora mängd biocider som används till tryckimpregnering av trä. Biociderna lakar ut från träet under användningstiden hur det påverkar miljön och människor i långa loppet vet man faktiskt inte riktigt idag, mer än att det är mycket skadligt för vattenlevande organismer och kan påverka i den kemcoctail vi utsätts för. Efter studierna fann jag Organowood som har ett utmärkt substitut för kopparimpregnerat trä och gjorde en spontanansökan.

Vilket råd har du till de som är intresserade av skogskandidatutbildningen?
– Det är fantastiskt med möjligheten att läsa på distans då man har tid att vara med sin familj och fortsätta jobba på hemorten samtidigt med studierna. LNU håller verkligen bra kvalitet och träning i digital presentation kommer som en bonus. Vi hade väldigt intressanta och inspirerande samtal mellan lärare och medstudenterna på träffar och i de digitala klassrummen.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb