Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

17 september 2020 Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige

Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

– Jag bor i Brännland, strax väster om Umeå med min familj. Fritiden spenderar jag på och runt hemmet till stor del då jag gillar att pyssla i trädgården, plocka bär och hålla igång kroppen med skogspromenader.

Vad gör du på BioFuel Region?
– Jag är sedan 1,5 år projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation med kommuner och företag i norra Sverige. Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi. BioFuel Region driver projekt tillsammans med medlemmarna bland annat för omställning av transporter till förnybara bränslen, bioekonomi, elflyg och elfordon. Jag har fått lära mig mycket om laddinfrastruktur och elfordon, vilket var ett helt nytt område för mig när jag började här på BioFuel Region. Nu föreläser jag för bostadsrättsföreningar,kommuner och företag om elbilar och deras laddning.

Vad har jägmästarutbildningen bidragit till i ditt yrke?
– Jägmästarutbildningen var rolig och är en bra grund att stå på. När det gäller omställningen av samhället har skogen en viktig roll, inte minst som råvara till biodrivmedel. Med en titt i backspegeln var det rätt för mig att gå en utbildning som har med förvaltningen av en naturresurs att göra, men det hade nog också kunnat vara jordbruk. Under hela mitt liv har skogen och jorden funnits nära. Jag växte upp på ett litet jord- och skogsbruk och sambon driver hästfoderproduktion.

Jag gillar att lära mig nya saker och under de snart 25 år som jag har jobbat så har jag haft väldigt varierande arbetsuppgifter, men med en röd tråd av samverkan, projektledning och finansiering. Detta har gett mig en kompetensprofil som lett till min nuvarande anställning.

Vilket tips vill du ge till de som vill bli jägmästare?
Det är häftigt att skogen som byggt upp vårt välstånd också blir viktig i framtidens cirkulära samhälle. Skogen är så rätt och så hett! Det tips jag vill skicka med är att vara nyfiken, inte sluta lära sig och tillåta sig att utvecklas hela tiden både i det stora och det lilla!

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb