Läsarrekord för SKOGEN

2 februari 2012 Nu har Orvesto presenterat sin undersökning av hur många läsare Sveriges tidningar har. SKOGEN har 113 000 läsare! Det är den högsta läsarsiffran sedan SKOGEN gick med i undersökningen år 2006.

Kul tycker förstås vi på redaktionen och föreningen. Många vill hänga med på virkesmarknaden, läsa om ny teknik och skogsskötsel, se hur andra jobbar, spana in annonser eller bara njuta i soffan av det bästa i livet: att ansvara för en skog.

Mätningen gäller de sista fyra månaderna förra året. 13 990 personer i åldrarna 15-79 år deltog i mätningen.

 

Att sätta sig ner med sin tidskrift förblir trots allt något speciellt! Trots varningsrop om de digitala mediernas framfart är räckvidden för de svenska tidskrifterna hög och stabil. Tidskrifternas totala räckvidd uppgick under tredje kvartalet 2011 till 6 706 000 personer, vilket motsvarar hela 91,2 procent av svenska folket (18-79 år).

Långsiktigt går trenden mot fler titlar med lägre upplagor. Det tillkommer ständigt nya tidskrifter. Av de 233 tidskrifter som studerats i mätningen har 87 ökat sina läsartal, 138 har minskat medan åtta är oförändrade, jämfört med senast föregående mätperiod (2011:2). Jämför man i stället med motsvarande period föregående år (2010:3), så noterade 82 titlar en ökande räckvidd medan sex var oförändrade.

Hela listan kan man läsa här.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb