Lärare på inspirationsdag i skogen!

14 juni 2013 Åsele kommungrupp i Västerbotten, bjöd ut hela lärarlaget från Centralskolan till ett inspirationspass i Skogen i Skolans tecken. Under en eftermiddag fick 25 lärare och skolans rektor chans att bekanta sig med den skolskog som kommungruppen gjort i ordning till kommunens skolor.

Lärare på inspirationsdag i skogen!

Skolskogen, eller ”slingan”, som ligger på svenska kyrkans mark har byggts upp i samarbete med lärare på orten och ska fungera som ett uterum där skolan kan visualisera, göra undersökningar och uppleva skogen, skogens kretslopp och mycket mer. Slingan inleds med en föryngringsyta på en hektar. Ett perfekt ställa att visa, diskutera och lära sig mer om olika rymdmått. Här finns även planer på att ordna en hög med stockar som motsvarar en kubikmeter. Ytan används även för att plantera träd med elever i årskurs 3. Här finns redan lite ungskog som planterats av elever under åren slingan funnits, och de lite äldre eleverna besöker gärna de plantor som de planterade när det gick i trean.

Nästa yta är gammelskog. Ett vackert, välskött område med vuxna träd. Eftersom ytan ligger centralt på skogsslingan finns här vindskydd, grillplats och utetoalett. Fortsätter man vidare efter stigen kommer man till ett område med medelålders skog. I den delen finns även gamla fångstgropar bevarade för eleverna att undersöka.

Många av lärarna under dagen var bekanta med slingan och några använder den flitigt under höstarna, men för de som var nya på skolan var rundvandringen, ledd av Kjell-Åke Isaksson, SCA, ett sätt att få upp ögonen för området som kan användas av skolan på så många olika sätt. Under eftermiddagen fick de även information om Skogen i Skolan och de fick prova på ett flertal övningar från övningsdatabasen och bekanta sig med SiS läromedel. Eftersom skolan nyligen fått en skolskogslåda av kommungruppen fick lärarna utbildning på den under dagen. Övningarna leddes av Kjell-Åke Isaksson, SCA, Roger Hällestrand, Sveaskog och Erika Nilsson, Mera Skog i Västerbotten.

Det var ett gäng glada lärare som lämnade solen, fågelkvittret och skogen bakom sig vid dagens slut för att återvända till skolan och de sista dagarna på terminen. De berättade att de tänkte komma åter under hösten.

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb