Lär dig mer i skogen

7 november 2014 Skogen i Skolan har tillsammans med Skogssällskapet tagit fram ett antal faktablad om svenska träd, skogsbruk, djur och jakt m.m. I juni 2014 sattes skyltar upp med denna information på "Lärande stig" som finns på Bergastigen, en 6 km lång promenadstig som löper runt samhället Lagan i Småland. När du besöker skogen här kan du lära dig mer! Bengt-Ivar Johansson, ledde Leaderprojektet Linné som satte upp de informativa skyltarna. Faktabladen hittar du på Skogen i Skolans webbplats.

När man lade ut Bergastigens sträckning har man tagit fasta på visdomsorden i Byggningabalken från 1734, ”Wägar och stigar skola förläggas uti för ögat behageliga bugter och swängar”. Man har utnyttjat alla möjligheter att avvika från den räta linjen. En rak stig där man ser på håll vad som kommer skapar inte alls samma spänning som en krokig, där man måste upptäcka vad som döljer sig bakom kröken…
Dessutom tillkommer ytterligare en dimension, höjdskillnader med backkrön bidrar också till att göra stigen mera spännande. / bergastigen.se

Leaderprojektet Linné satte under sommaren 2014 upp ett fyrtiotal skyltar på Lärande stig som är en del av Bergastigen i Småland. Promenadstigen är sex km lång och löper runt samhället Lagan. När du vistas i skogen där får du mer kunskap om träd, djur och skogsbruk.

Ett tjugotal av dessa skyltar kommer från Skogen i Skolans webbplats där de finns i form av utskrivningsbara faktablad. Informationen togs fram av Skogssällskapet och beskriver bland annat våra svenska träd, skogsbruk och djur i skogen.

Skogen i Skolans övningshäften från förskola till åk 9

Med Skogen i Skolan når du dina mål
Skogen i Skolan har i över fyrtio år verkat nationellt och regionalt på skolans villkor. Verksamheten är ett samarbete mellan skogssektorns intressenter och skolorna.

Skogen i Skolan har tagit fram läromedel från förskolan till årskurs 9 som följer läroplanerna och mäter mål och förmågor.

Förutom läromedel har vi också nedladdningsbara övningar och faktablad på webbplatsen. Dessutom kan du kontakta din regionala samordnare för att få utbildning i utomhuspedagogik.

Skogsdag i skolskogen med Frestaskolan

Så får skolan en egen skolskog
Skogen i Skolan anordnar skolskogar åt skolor genom en överenskommelse med markägaren. I skolskogen kan du följa skogsägarens arbete i skogen, bygga vindskydd och eldstad. Vill din skola ha en egen skolskog?
Kontakta din regionala samordnare.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb