Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

1 juli 2020 Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.

Virkesbörsens unika prisjämförelse för virke och kontinuerliga bevakning av virkesmarknaden tillåter en sammanställning över hur virkespriserna förändrats den senaste månaden. Jämförelsen görs av samtligt publikt redovisade skogsbolag med offentliga prislistor. Skogsägare får normalt tillägg och premier utöver listorna, det är därför det är viktigt att konkurrensutsätta sitt virke.

 – Vi ser en bred nedgång av virkespriserna i juni och det stämmer väl överens med den utveckling vi sett på Virkesbörsen. Corona-krisen drabbar även skogsindustrin även om olika aktörer drabbas väldigt olika. Det gör det extra viktigt för skogsägare att konkurrensutsätta sitt virke just nu och nå ut till så många olika köpare som möjligt, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

Virkesbörsen sammanställer förändringen av virkespriser varje månad och tillsammans med exempelvis Virkesprisindikatorn från Virkesbörsen får skogsägare och virkesköpare ett bra beslutsunderlag inför sina affärer. Alla registrerade användare på Virkesbörsen får informationen. I juni föll priserna på sågtimmer i 210 av Sveriges kommuner. Medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. Varken sågtimmer- eller massavedspriserna steg i någon kommun utan förblev stabila i övriga kommuner. Hela listan över hur virkespriserna förändrades i Sveriges 290 kommuner finns på Virkesbörsens hemsida, https://www.virkesborsen.se/

– Att sälja virke är ofta en stor affär som påverkar ekonomin för personer och gårdar i stor utsträckning. Virkesbörsen vill genom att dela med oss av relevant information skapa en mer transparent, effektiv och rättvis virkesmarknad. Genom att följa utvecklingen av virkespriser i ditt län och din kommun kan du tajma marknaden smartare och göra bättre affärer, fortsätter Adam Aljaraidah.

Om Virkesbörsen
Virkesbörsen grundades 2015 som en prisjämförelse för virke i hela Sverige. 2017 lanserades den nya plattformen för annonsering och försäljning av virke. Virkesbörsen är helt fristående och oberoende och verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen
Mail: adam.aljaraidah@virkesbörsen.se  
Tel: 072 242 44 16

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb