Kommunikation om skog – i skogen!

10 november 2014 Naturvägledning, utomhuspedagogik och andra kommunikationsmetoder är en viktig del av arbetet med skogens sociala värden. På det här seminariet lyfter vi fram goda exempel från skogssektorn och skapar en mötesplats för alla som arbetar med kommunikation ute i skogslandskapet. Seminariet arrangeras den 27 november i Stockholm i samarbete med Skogen i Skolan och Föreningen Skogen.

Syftet med seminariet är att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska och strategiska kommunikationsmetoder ute i skogslandskapet. Vi hoppas också kunna skapa en mötesplats och ett utvecklingsforum kring arbetet med dessa frågor i den skogliga världen. Intresset för skogens sociala värden är större än någonsin och samarbetet kring kommunikationsfrågor ute i fält behöver utvecklas. Metoder med bas i bland annat naturvägledning och utomhuspedagogik är då intressanta för många ändamål.

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i skogslandskapet.

Seminariet arrangeras i samarbete med Skogen i Skolan och Föreningen Skogen.

När: Den 27 november, kl 09.00 – 16.30
Var: KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm.
Kostnad: Avgiften för seminariet är 950 kr inklusive moms.
Anmälan: klicka på denna länk för att komma till anmälningsformuläret. Vi behöver din anmälan senast den 13 november.

Varmt välkomna!

Anders Arnell, Centrum för naturvägledning
anders.arnell@slu.se, 018-67 24 45

Åsa Godeau, Skogen i Skolan, Föreningen Skogen,
asa@skogen.se, 08-412 15 60

Program för seminariet

Fika serveras från kl 09.00, seminariet startar kl 09.30.

09.30-12.15:
– Naturvägledning i skogen – en folkbildares betraktelse (Sven-G Hultman)

– Skogens sociala värden – kommunikation och samverkan (Dan Rydberg, Skogsstyrelsen)

– Mer folk ute i skogen – och inne i den (Sten Frohm/Sven-Olof Jansson, LRF Skogsägarna)

– Det goda samarbetsexemplet (Sandra Löfgren, Skärgårdsstiftelsen/Skogen i Skolan)

Därefter följer en diskussion innan avbrottet för lunch.

13.15-16.30:
– Naturvägledning – nya metoder och perspektiv till den skogliga världen? (Anders Arnell, CNV) 

– Är skogen jämställd? (Åsa Godeau, Föreningen Skogen)

– Berättelser om skogsbruk från olika perspektiv (Sverker Johansson)

Dagen avslutas med en workshop om metoder och samarbeten kring kommunikation i skogslandskapet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb