Julklapp till skogsägaren?

10 december 2002 Skogsskötsel-alternativ är en nyutkommen bok som lär ut hur den självverksammme skogsägaren kan sköta sin skog. Boken fungerar dock utmärkt som faktabok för alla skogsintresserade

Julklapp till skogsägaren?

Gotthard Sennblad , tidigare medarbetare vid SLU: s nedlagda filial i Garpenberg. har utkommit med en bok om Skogsskötsel som han döpt till Skogsskötsel-alternativ . ,

,Boken är i första hand riktad till självverksamma skogsägare, men kan även fungera som lärobok och studiecirkelmaterial. De sistnämda användningsområdena skulle dock gagnas av l ett instuderingsmaterial , (t.ex instuderingsfrågorfrågor) som hjälp och stöd.,

,I boken beskrivs skogsbrukets alla faser samt förutsättningar för skogsproduktion , miljöfaktorer, skogsbruksmetoder m.m. materialet härrör delvis från omarbetade versioner av artiklar i tidningen Småskogsnytt som gavs ut av Småskogsavdelningen vid SLU i Garpenberg.,

,Mätning och skogsuppskattning samt ekonomi beskrivs översiktligt . ,Boken tar också upp en hel del praktiska tips för den självverksamme, t.ex om julgransodling vilket de som satsat på detta just i dessa dagar får njuta frukterna av.,
,Det finns en mängd andra tips för den som har tid att ägna sig åt sin skog och är verkligt intresserad kan ha nytta av. ,

,Boken är illustrerad i svartvitt av tecknaren Sigge Falck och fotografen Jonas Palm, vilket ger ett fräscht intryck och skiljer sig från gängse böcker genom avsaknad av färgbilder. ,Om man ska vara lite kritisk anser undertecknad att författaren hade kunnat satsa mer på fototrycket emedan fotografierna tyvärr ger ett matt och mörkt intryck. Teckningarna är dock välgörande fräscha, många med en underton av humor.,

,Boken hade blivit ännu bättre som uppslagsbok om författaren hade tillfogat en ordlista med förklaringar. Detta kompenseras till viss del av en utförlig innehållsförteckning,men är ej helt tillräckligt , ,,Undetecknad tycker dock att boken är en moderniserad version av äldre skogshandböcker, och redovisar i stort dagens kunskapsläge. Den är för den skogsintresserade en trevlig bekantskap och lämpar sig väl i bokhyllan och på natttygsbordet . varför inte som julklapp. ,,Mer information hittar du på följande länk http://come.to/gotthard ,

,Ivar Palo
,SkogsSverige,

Läs mer: http://w1.225.telia.com/~u22502492/bok.htm

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb