Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan

22 januari 2019 En kväll om jämställdhet och hur vi kan skapa ett jämställt skogsbruk. Att skogsbrukssektorn inte är jämställd är något de flesta av oss kvinnliga skogsägare tampas med, men hur ändrar vi det? / Spillkråkan

Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan

Folkbildaren Gudrun Schyman och Jesper Fundberg, professor i etnologi, förklarar varför skogssektorn är mansdominerad och ger oss verktyg hur vi kan hantera situationen idag.

Välkommen på en spännande föreläsning där Gudrun Schyman och Jesper Fundberg pratar om grunderna inom jämställdhet och vikten av att skapa ett jämställt skogsbruk.

Jämställdhet diskuteras i alltfler forum efter #meetoo. Vad är det vi ser och ibland inte ser? Hur ser det ut inom skogsnäringen? Och varför? Välkommen till en föreläsning där vi tar avstamp i grundstadgan i föreningen ”att stärka kvinnors inflytande i skogsnäringen”
Gudrun kan med sitt långa förflutna inom jämställdhetsrörelsen sägas vara veteran inom området. Hon deltog i evenemang som Skånestammen arrangerade i våras, om företagsamhet och jämställdhet. Det var uppskattat och vi bjuder nu in till detta även i Stockholm.
Jesper var inbjuden till Näringsdepartementets rundabordssamtal om jämställdhet inom skogsnäringen i höstas och beskrev där jämställdhet och normer inom skogsbruket. Också uppskattat. Jesper är doktor i etnologi, maskulinitetsforskare och arbetar mest med frågor om genus, jämställdhet och etnisk mångfald i samhället, organisationer och företag.

Tid och plats: Tisdagen den 29 januari. Kl 18.00 – ca 20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41. Föreläsningen kommer även webbsändas.
Förtäring Kaffe/te och smörgås till självkostnadspris.

Anmälan: Erbjudandet gäller för Spillkråkans medlemmar – och ta gärna med en medsyster, anmälan görs senast den 23 januari till kassor@spillkrakan.se. Ange om du vill delta i webbsändning vid anmälan.

Varmt välkomna önskar Spillkråkan!
För mer information kontakta: Anna Schyman 070–4456918 eller schyman.anna@gmail.com

Spillkråkan är en intresseförening för kvinnliga skogsägare med mål
● att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
● att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
● att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Spillkråkan verkar nationellt och i lokala stammar runtom i Sverige. 125 000 kvinnor äger skog i vårt land. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.
Läs mer på www.spillkrakan.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb