Invercote G från Iggesund: Uppgraderad för bättre digitaltryck

10 mars 2015 ”Vi ser närmast en explosion av kartongförpackningar på marknaden för digitaltryck. För oss som erbjuder styv kartong med högsta kvalitet är det en fantastisk utveckling”, berättar Fredrik Lisinski, ansvarig för utvecklingen av Iggesund Paperboards försäljning till digitaltryck. / Iggesund Paperboard

Starka varumärken med Coca Cola i spetsen har visat att intelligent personalisering  eller regionalisering av förpackningar och etiketter kan sätta fart på försäljningen. Pressar anpassade för högre ytvikter och nya efterbehandlingsutrustningar gör att möjligheterna ökar, samtidigt som större arkformat banar vägen för bättre tryckekonomi.

”Till det kommer nya applikationer som man inte ens kunde föreställa sig. Vem kunde för 15, eller ens 10 år sedan föreställa sig att kalendrar med barnbarnsbilder i fem exemplar, eller fotoböcker i tre exemplar skulle kunna vara ryggraden i ett tryckeris ekonomi”, fortsätter han.

Invercote, som är Iggesunds flaggskeppsprodukt, har banat väg för digital tryckning på kraftigare pappersmaterial sedan introduktionen av tekniken 1993. Dagens Invercote G är certifierad för flera olika digitala trycktekniker och är erkänd som marknadsledare bland digitaltryckare när man behöver lite stadigare material.

Med dagens utveckling av digitala tryckpressar i allt större format och ett kraftigt ökat intresse för digitalt förpackningstryck har Iggesund tagit nästa steg med Invercote.

”Med den uppgraderade Invercote G som vi rullar ut på marknaden nu under våren kommer vi ha en komplett portfölj för digitala applikationer”, förklarar Fredrik Lisinsk vidare.

”Invercote Creato är valet för alla tvåsidiga trycksaker så som omslag och kort av olika slag. Men även förpackningar med lika stora krav på båda sidor av kartongen.  Den uppgraderade Invercote G kommer ge dem som vill ha en tydlig skillnad mellan kartongens två sidor, men fortfarande vill kunna trycka båda sidor i sina digitala pressar, exakt vad de frågar efter.”

Hemligheten ligger i den uppgraderade Invercote Gs nya motsidesbestrykning.

Iggesunds ingenjörer fick uppdraget att skapa en motsida med förbättrade tryckegenskaper, i såväl offset som digitala tryckmetoder, men utan att ge avkall på den naturliga känsla som varit produktens signum under lång tid.  Marknadens reaktioner på uppgraderingen är över all förväntan.  

Med den nya produkten vill Iggesund ge hela digitaltrycksbranschen ett verktyg att på allvar bryta igenom de barriärer som hindrat digitalt förpackningstryck att nå sin fulla potential.

”Vi vill inte att våra kunder skall behöva välja mellan bra tryckbarhet i digitala applikationer och förstklassiga förpackningsegenskaper i form av designbarhet, styvhet och styrka i materialet. Med Invercote vill vi ge båda delar. Vår status som marknadsledare visar att vi är på rätt väg och med den uppgraderade produkten är jag övertygad om att hela den digitala delen av förpackningstryck kommer ta ännu ett ordentligt kliv framåt” avslutar Lisinski.

Under det senaste året har Iggesund gjort stora ansträngningar för att öka tillgängligheten på Invercote i de vanligaste formaten för digitala pressar.

”Vi har följt marknaden, haft samarbeten med de ledande presstillverkare och resultatet är en produktportfölj som passar perfekt för den som digitaltrycker i högre ytvikter”, slutar Fredrik Lisinski.

Bildtext: ”För oss som erbjuder styv kartong med högsta kvalitet är innebär den explosiva utvecklingen av digitaltryckta förpackningar stora möjligheter”, berättar Fredrik Lisinski, ansvarig för utvecklingen av Iggesund Paperboards försäljning till digitaltryck.

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information
Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb