Inkräktar tekniken på tiden som barn är i skogen?

10 november 2014 Är det så att tekniken inkräktar på hur mycket tid som barnen är i skogen på sin fritid
och vad de gör när de är där? Barn mår bra av frisk luft och den variation som naturen och
skogen kan ge visar tidigare forskning, och för att vi i framtiden ska kunna ha skogar
fyllda av variation och biologisk mångfald så behövs det barn som respekterar och bryr
sig om vår natur. Läs mer i Karin Bengtssons examensarbete "Barns utnyttjandegrad och referenser av skog i Vetlanda". På Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet ingår ett kandidatarbete på C-nivå vilket motsvarar 15 hp. Det här examensarbetet behandlar barns preferenser och utnyttjande av skogen i dess närmiljö. (Pdf-dokument)

Syftet med studien är att undersöka hur barn nyttjar skogen i sin närmiljö och vilka referenser de har av skogen. Följande frågeställningar användas för att nå fram till syftet.

  1. Skiljer sig synen på skogen och utnyttjandet mellan barn med landsortsbakgrund gentemot barn vars föräldrar flyttat dit?
  2. Går det att definiera och förstå skillnader i nyttjande och referenser mellan dessa två grupper, samt definiera orsaker som kan tänkas ligga bakom detta?
  3. På vilket sätt nyttjas skogen och finns det fler sätt för barnen att utnyttja skogen i sin närmiljö på och om dessa slutsatser kan påverka skogens framtid

Läs mer i det inlänkade pdf-dokumentet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb