Iggesund utvecklar service till Ryssland

10 juni 2015 Iggesund Paperboard utvecklar sin service i Östeuropa genom att etablera en ny fraktterminal i Riga, Lettland, och ett försäljningskontor i Moskva för att öka försäljningen i Ryssland. Etableringen är ett led i Iggesunds långsiktiga arbete att utveckla sin leveransservice på en global nivå.

”Vi måste vara nära våra kunder med de krav på både leveransservice och annan service som våra kunder ställer idag”, säger Rikard Papp, ansvarig för Iggesunds försäljning i Ryssland.

Iggesunds intresse för den ryska marknaden innebär att man för andra året deltar i utställningen RosUpack i Moskva.

”Det stora intresset vi mötte ifjol stärkte oss i vår uppfattning att etablera ett försäljningskontor på den ryska marknaden. Det är en stor marknad, och det finns definitivt utrymme för en kvalitetsprodukt som Invercote”, betonar Rikard Papp.

Men Iggesunds serviceerbjudande handlar inte bara om leveransservice. Nyligen lanserade man också begreppet Care by Iggesund som står ett brett och förbättrat serviceutbud. Konstanta ledtider är målet, men också allt från snabb provservice och kunskapsförmedling till lokalt teknikstöd och transparent råvaruförsörjning.

”Den som väljer Invercote ska inte bara sova gott om natten. Han eller hon ska också vara förvissad om att slutresultatet kommer att bli bländande”, slutar Rikard Papp.

Iggesund Paperboards terminal i Riga är i drift sedan april och försäljningskontoret i Ryssland öppnar i juli.

Iggesund
Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb