Iggesund får högsta hållbarhetsbetyg av Eco Vadis​

21 november 2017 Iggesund Paperboards båda kartongbruk, i Iggesund, Sverige och Workington, England får högsta betyg i hållbarhet i en utvärdering som analysföretaget Eco Vadis gjort. Eco Vadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer med erfarenhet av över 25 000 bedömningar. Exempel på företag som använder sig av dem är t ex Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, L’Oréal och Heineken. / INS

”Det här inte den första bekräftelsen på att Iggesund Paperboard och moderkoncernen Holmen, har ett mycket starkt hållbarhetsarbete”, säger Johan Granås, ansvarig för Iggesunds hållbarhetskommunikation. Över tid har frågandet förskjutits från att vara renodlade miljöfrågor till att numera täcka hela hållbarhetsområdet, inklusive finansiella och sociala dimensioner”, fortsätter han.

Under den senaste tioårsperioden har Holmenkoncernen förekommit på index över världens 100 mest hållbara företag, upprättade både av FN:s Global Compact och the Corporate Knights. Dessutom har man också flera gånger nämnts som föregångare i arbetet mot klimatförändringarna av CDP, Carbon Disclosure Project.

”Det blir allt viktigare att kunna dokumentera sitt hållbarhetsarbete så att kunderna vet var vi står i detta avseende. Det är här Eco Vadis-systemet kommer in.”.  Eco Vadis och liknande system innebär ett stort steg framåt för att förenkla informationsutbytet mellan kunder och leverantörer.

”Det är lätt att peka på affärer där Iggesunds hållbarhetsposition varit avgörande, och vikten av dessa frågor kommer bara att öka i framtiden.”

Förstklassigt hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för att kunna skapa affärer med stora varumärkesägare, som idag ofta går i spetsen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

”Vi tror att både våra kunder, varumärkesägare och vi själva är vinnare på denna utveckling mot ökad öppenhet inom hållbarhetsområdet”, understryker Johan Granås. ”Och det är givetvis väldigt kul att se att vi redan idag rankas så bra”, tillägger han belåtet.

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information
Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard

SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb