I Norge arbetar skolorna tvärvetenskapligt

19 mars 2019 - Båda våra organisationer ingår i nätverket LEAF (Learning About Forests) som i sin tur ingår i organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). I Norge har skolorna aktiviteter med lokala skogsbolag i tävlingen Skoglekene och enligt den nya läroplanen ska man arbeta tvärvetenskapligt, säger Bjørn Helge Bjørnstad, seniorprojektledare på Laere om skogen, Norges motsvarighet till Skogen i Skolan. Under flera år planterade svenska elever 70.000 skogsplantor via ett projekt som finansierades av Panasonic där FEE och LEAF arrangerade.

I Norge arbetar skolorna tvärvetenskapligt

Laere om skogens webbplatser vänder sig direkt till elever och har en mängd övningar, filmer, exempel på produkter från skogssektorn och yrken. En app för mobiler med norska träd har utvecklats.
– Här i Norge finns det bra aktivitet i skolorna runt. Vi har under de senaste åren arrangerat en nationell tävling för skolorna där de kommer att lösa olika uppgifter och tävla om att vinna i en final. Denna tävling – Skoglekene – www.skoglekene.no ger oss möjlighet att få många skolor att göra aktiviteter i sina grannområden och att sköta skogar tillsammans med de lokala skogsbolagen i Norge. Samtidigt ska de kunna använda några av våra digitala läromedel för att få bästa möjliga nytta av deras aktiviteter.

En ny läroplan kommer snart att lanseras och planen innehåller i större utsträckning än tidigare ett tvärvetenskapligt arbete och olika typer av undervisning. Vi bör därför kunna bidra även i framtiden, men med en viss anpassning av våra aktiviteter och uppgifter. Det är viktigt att komma ihåg att alla elever är konsumenter, dvs alla kommer att vara morgondagens väljare och därigenom utforma politiken. Vissa kommer också att tjänstgöra inom skogs- eller träindustrin. Detta är viktigt för oss att föra fram för att få organisationerna att finansiera vårt arbete.

Varje år arrangeras ett möte för nationellt ansvariga från alla medlemsländer som ingår i nätverket LEAF, Learning About Forests. Denna gång sker det i Irland den 26-29/3 2019. I juni arrangeras den årliga utomhuspedagogiska konferensen i Lettland.

– När det gäller LEAF och FEE och även skogspedagogiknätet tror vi att vårt förhållande till dessa är viktigt för att få insikt i vad som händer och därmed hämta bra idéer och trender från övriga Europa. Det är trots allt till dessa länder som mycket av vår export äger rum, och även där några av våra ramvillkor är indirekt formade. Det är också varför den kommande konferensen i Irland för nationellt ansvariga inom LEAF är intressant för oss och detsamma med den utomhuspedagogiska konferensen i Lettland till sommaren. Den internationella skogsdagen har vi dock inget fokus på här i Norge, säger Bjørn Helge Bjørnstad.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb