Handskrivet motstånd mot smartphoneanvändning

29 april 2015 Hur får man skolelever och ungdomar att släppa taget om sin smartphone och istället skriva för hand? Bernard Bouvet är ordförande i Union Professionnelle de la Carte Postale, UPCP, en intresseorganisation för vykortsbranschen i Frankrike, har kanske inte alla svaren, men gör i alla fall aktivt motstånd. På senare år UPCP satt sig själva och vykorten på kartan genom att skapa Semaine de l’écriture, Skrivveckan, som är en satsning på att lära skolelever värdet av det handskrivna. Iggesund Paperboard har sedan starten stött aktiviteterna för att få fler skolelever att skriva genom att ställa material till förfogande för kampanjkorten.

Sedan tre läsår tillbaka skickar UPCP ut vykort på ett givet tema – senast var det kärlek – och ordnar en tävling om det mest välformulerade vykortet. Man har utformat en speciell lärarhandledning där man förutom själva tävlingen tipsar lärare om en rad andra aktiviteter som kan göras med vykort i skolan. Aktiviteterna har varit framgångsrika – det första läsåret skickade man ut 45 000 kort, i år var det 360 000 och för nästa år planerar man att skicka ut över en halv miljon kort. Och det är skolornas efterfrågan som driver på utvecklingen.

”Själv tycker jag att det är en kulturgärning att lyfta fram det handskrivna”, säger Bernard Bouvet samtidigt som han viftar med elegant reservoarpenna. ”Vi kan inte låta all kommunikation gå genom email och SMS med den degeneration av språket som följer”.

Aktiviteterna för vykorten och Skrivveckan är naturligtvis ett sätt att försvara de fysiska vykortens position i en alltmer digitaliserad värld. Efter att kortbranschen i Frankrike haft en topp kring millennieskiftet har den årliga försäljningen sedan dess fallit med 20 procent. Men sedan fyra år tillbaka ligger försäljningen på en stadig nivå och motsvarar ca 400 miljoner Euro.

Om man lägger ihop gratulationskort och turistiska vykort så skickar den genomsnittlige fransmannen 7 kort om året. Som ordförande i UPCP sneglar han avundsjukt på den brittiska marknaden där man istället årligen skickar 54 kort.

”Men de har en annan kultur i detta avseende. Det verkar nästan som om de skickar kort också vid skilsmässor”, säger han med viss fransk förundran över de brittiska kortvanorna.

Bernard Bouvet började som typograflärling vid 14 års ålder, blev sedan vykortfotograf och har varit vykorten trogen ända tills pensioneringen i februari 2015. Trots detta kvarstår han som ordförande i UPCP också under 2016. När ordförandeuppdraget är slut finns fortfarande en längtan att fortsätta utveckla Skrivveckan, med nya samarbeten. Och övrig tid kan han tänka sig att lära de 18 barnbarnen att släppa sina smartphones och skriva fler vykort.

Iggesund
Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information
Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb