Gymnasieelever visade högstadieelever allt om skog på Skogens dagar i Örebro

28 maj 2013 Runt 2000 elever och lärare besökte Kvinnersta naturbruksgymnasium under Skogens dagar. Representanter från skogsnäringen i regionen svarade på frågor på olika stationer som alla hade med skog, jord och deras produkter och allt innehåll var kopplat till läroplanen. Gymnasieelever visade besökande högstadieelever hur det går till på Naturbruksgymnasiet. Arrangemanget var indelat i sex teman: skogen, trävaror, massa och papper, utbildning, fritid i skogen och lantbruk.

Många elever var nyfikna på provkartan med vattenlevande organismer som insekter, grodyngel m.m. Dessa indikerar vattenkvaliteten och skogsbrukets påverkan. Skyddszoner är viktigt vid skogsbruk.

Vattenlevande organismer

Grisbonde från Örebro läns grisproducenter

Örebro läns grisproducenter berättade att djur som äter två kg ökar 1 kg i vikt. Tamsvin kommer från vildsvin och människor har skött och ägt grisar i ungefär 600 år. Mat som inte säljs inom restaurangbranschen går ofta till grisgårdar. När en gris är fyra månader väger den 60-70 kg medan normalvikten är 120 kg. Av det går cirka 88 kg till butiker och i stort sett varenda del av grisen används, dels som mat till människor men även foder till t.ex hundar.

Studenter på Kvinnersta naturbruksgymnasium
Elever som studerar på Kvinnersta naturbruksgymnasium svarade på frågor från högstadieeleverna som besökte Skogens dagar i Region Örebro.

Häst och vagn på Skogens dagar

Skogsentreprenörer lagade kolbullar över öppen eld som serverades med lingonsylt till hungriga elever och lärare från Sjöängsskolan i Askersund.

Elever och lärare från Sjöängsskolan i Askersund väntar på kolbullar

Mer information om Skogens dagar
Programmet för Skogens dagar i Örebro Program för Skogens dagar i Örebro.

Gunilla Häggström, webbansvarig för digitala medier, Skogen i Skolans nationella kansliGunilla Häggström
gunilla.h@skogen.se
08-412 15 90

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb