Geometriska samlingsplatser i skolskogen

21 mars 2016 Parkhemsskolan i Tullinge, Stockholm, arbetar med att få in skogen i verksamheten. - Vi berättar för eleverna om skogliga yrken och har ett uterum inomhus. I våra geometriska samlingsplatser, Pentagonen, Hexagonen och Kvadraten ordnar lärarna utomhuspedagogiska lektioner i matematik och övriga ämnen, säger Lisa Lönnström, biträdande rektor. Vi uppmärksammar Skogen i Skolans skolskogar inför den Internationella skogsdagen 21 mars. #IntSkogsdagen #IntlForestDay

Geometriska samlingsplatser i skolskogen

Anna Malmström är projektledare för Storstadssatsningen. Som en aktivitet inom projektet och i anknytning till den internationella skogsdagen, #‎IntSkogsdagen‬ ‪#‎IntlForestDay‬, som firas den 21 mars, kontaktade Anna lärarna på Parkhemsskolan i Tullinge, Stockholm.

Botkyrka kommun är markägare till Parkhemsskolans skolskogDet finns en plan för studie- och yrkesvägledning på skolan som pedagogerna och ledningen tillsammans har arbetat fram. Man använder sig också av entreprenöriellt lärade.
– Vi ordnar studiebesök och har föräldrar som berättar om sina yrken, som t.ex en arborist. Botkyrka kommun är ägaren till vår skolskog och vi samarbetar med Anna Avilov som är förvaltare. Tillsammans med henne har vi planerat förbättringar i skolskogen och Anna kommer också att kunna ordna besök i naturreservatet, säger Lisa Lönnström, biträdande rektor.

Anna Malmström, projektledare Storstadssatsning och Regionsamordnare Frida Pihl, Skogen i Skolan planerar för en utedag med skolans pedagoger.

– Här vid gränsen till skolgården planerar vi att kunna gå igenom en portal till skolskogen. Vi har haft våra geometriska samlingsplatser, Pentagonen, Hexagonen och Kvadraten sedan januari och vi använder dem ofta vid våra utomhuslektioner. Barnen går dit vid andra tillfällen också för att bara få vara ute och leka, säger Jenny Dagert, lärare.

Eleverna lär sig positionssystemet

I Pentagonen lär sig eleverna från årskurs 2 positionssystemet med 100-tal, tiotal och ental. De får ett tyg med inritade cirklar och nio stenar som de kastar från två meters avstånd. Därefter räknar de ihop summorna. Utrustningen består av block, penna och miniräknare.

Anna Malmström, projektledare Storstadsprojektet och Camilla Garke, lärare ParkhemsskolanI Kvadraten tränar eleverna i klass 1 A och B på att göra fyrhörningar.
– Uppgiften är att lägga fem stycken fyrhörningar av bark, grenar med mera. De får fotografera av det de åstadkommit med en padda och berättar sedan om det för varandra i klassrummet där vi har Smartboards för att kunna visa bilder och dokument, säger Camilla Garke, lärare.

Klass 4 A och B räknade huvudräkning och provade på granbarrsté i Hexagonen.
– De har själva fått bestämma vilka tal som ska ingå och kastar sedan stenar samt räknar ihop en slutsumma. Idag kokar vi granbarrsté vid lägerelden och när vi har varit här  tidigare har vi provat att tugga på kåda, ätit harsyra med mera, säger Håkan Jigling, lärare.

Kvadrater med kvistar och bark Cornelia, Celinne och Irene från klass 4 A och B i Parkhemsskolan

Linda Edin är lärare till en förskoleklass och har samarbetat en hel del med Naturskolan i Nynäshamn.
– Vi har använt oss av Naturskolans läromedel i olika ämnen. När vi inte är i vår skolskog använder vi Uterummet där vi har samlat böcker om djur och natur. Där kan vi börja eller avsluta en lektion. Vi planerar också ett samarbete med Skogen i Skolan, säger Linda Edin.

Svenska djur i uterummet på Parkhemsskolan Tropiska djur i uterummet på Parkhemsskolan

På den Internationella skogsdagen den 21 mars kommer skolan att dela ut en pysselbok från Skogen i Skolan och man planerar naturligtvis en dag i skolskogen.

Den internationella skogsdagen #IntSkogsdagen #IntlForestDay
– Det här är dagen då hela världen firar de gåvor som skogar och träd ger oss. Och låt oss även fira de ännu obesjungna hjältar som gör en insats för våra skogar, träd och samhällen, säger Jan McAlpine, chef för sekretariatet för ”United Nations Forum on Forests”.

– Vi kommer att uppmärksamma en globalt verksam skogshjälte och vi kommer att göra utspel i debatten för ansvarsfullt skogsbruk, säger Föreningen Skogens vd Bengt Ek. Dessutom välkomnar vi de skogsmänniskor som har vägarna förbi kontoret på Vasagatan 50 i Stockholm när vi äter skogstårta klockan 14 den 21 mars.

Skogen i Skolan och SkogsSverige på internet uppmärksammar också skogsdagen. Det blir intervjuer och reportage från Skogen i Skolans skolskogar. Förhoppningen är att hela skogssektorn deltar i firandet.

Vill du också ha lektioner i skogen?
Kontakta Anna Malmström, Storstadsprojektet, så hjälper hon er att komma igång. Annas e-postadress är: anna.malmstrom@skogen.se.
Läs mer om Storstadsprojektet!

Vill din skola ha en egen skolskog?
Kontakta Frida Pihl, Regionsamordnare Mälardalen på e-postadress: frida.pihl@skogsstyrelsen.se. En skolskog har en överenskommelse mellan en skogsägare och en skola.
Om du hör till en annan region, kontakta någon av de övriga regionsamordnarna.

Undervisning ute ger bättre resultat
Elever som får en del av undervisningen utomhus blir mer engagerade, samarbetar bättre och lär sig mer. Det visar Emilia Fägerstams uppmärksammade avhandling som bygger på studier i både Sverige och Australien.
Läs mer i Emilia Fägerstams avhandling: Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb