Full fart vid Iggesund i Workington

18 april 2016 Nu är produktionen vid Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington i full gång igen. I början av mars stängde man ner kartongmaskinen för en ombyggnad där maskinens äldsta del, presspartiet, skulle bytas ut mot dagens spetsteknik. Ombyggnaden ska öka maskinens kapacitet med 20 000 ton per år, från 200 000 till 220 000 ton, och dessutom ge förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten. / Iggesund Paperboard

Full fart vid Iggesund i Workington

”Det här är de omedelbara effekterna, men på sikt betyder det nya presspartiet att vi får en mer avancerad plattform för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det kommer att bli avgörande för vår framtida konkurrenskraft”, säger Bengt Löfroth, tekniskt strategiansvarig vid bruket i Workington.

En ombyggnad av en stor pappersmaskin är en kapplöpning med tiden. De höga kapitalkostnaderna gör att varje dags och varje timmes intäktsbortfall är betydande. Därför måste ombyggnaden vara detaljplanerad så att alla entreprenörer vet exakt vad de ska göra och när detta ska ske. Detaljplaneringen av ett stopp som det i Workington påbörjas mer än ett år i förväg.

När ombyggnaden väl är klar återstår fortfarande några osäkerhetsmoment – kommer maskinen att starta, och hur snabbt hittar man tillbaka till den kvalitet man hade innan ombyggnaden startade.

”Jag kan se tillbaka på ett helgjutet jobb från både vår egen personal och de entreprenörer som varit inblandade. De har jobbat dag och natt för att ge oss bästa möjliga förutsättningar”, konstaterar Ulf Löfgren, VD för bruket i Workington.

Innan årets ombyggnad hade företaget investerat mer än 200 miljoner pund i kartongfabriken i Workington sedan millennieskiftet. Idag är Workington den enda återstående kartongfabriken för färskfiber på de brittiska öarna. Fabriken har hög standard och demonstrerar väl kartongmaterialets miljömässiga fördelar gentemot andra förpackningsmaterial. Detta blev särskilt tydligt när man 2013 över en natt bytte energikälla från fossil naturgas till biobränsle, en omläggning som i ett slag innebar att man minskade fabrikens fossila koldioxidutsläpp med 190 000 ton per år, något som motsvarar att plocka bort 65 000 personbilar från vägarna. Investeringen som gjorde detta möjligt var på 108 miljoner pund.

Det nya presspartiet, tillsammans med andra åtgärder som genomförts under ombyggnadsperioden, innebär också en energieffektivisering.

”Vi jagar ständigt sätt att effektivisera och hushålla med de resurser vi har att spela med. Det vi gör nu innebär att vi sänker vår totala energiförbrukning med nära 10 procent – bara det är en bedrift”, betonar Bengt Löfroth.

Incada är namnet på den falskartong som tillverkas i Workington. Den tillverkas av färskfiber och ges en styvhet som gör den till ett förpackningsmaterial som föredras av den som vill ge sin vara ett gott skydd med låg vikt och samtidigt ha möjligheten till bästa möjliga tryck på förpackningen.

Iggesund
Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information
Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb