Framtidstro och nytänk på Skogsminglet

12 april 2016 Skogsnäringsveckan, #snv16, inleddes med Skogsminglet den 11/4. Temat var "Innovation och jakten på nya talanger". En panel med ledare från Setra, Södra, BillerudKorsnäs, Stora Enso och SCA diskuterade innovationskraften i branschen och nya metoder för kompetensförsörjning. Katarina Berg, HR-chef på Spotify berättade deras tänk när det gäller rekrytering av nya talanger. 200 personer deltog på evenemanget som startade med att arbetsgivarna mötte inbjudna studenter.

Framtidstro och nytänk på Skogsminglet

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, inledde och avslutade Skogsminglet.
– Vi satsar på innovationer som nya förpackningar och fossilfria material. Vår bransch andas framtidstro och optimism. Det erbjuder vi alla som rekryteras inom skogsnäringen. Ikväll diskuterar vi nya metoder och tänk för att nå nya talanger.

Panelens första ämne var innovationskraften i branschen. Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs, Hannele Arvonen, vd Setra, Lars Idermark, vd Södra, Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso och Ulf Larsson, chef SCA Forest Products deltog.

Ledarna menade att det satsas för lite på innovation i förhållande till omsättningen.  Vissa företag samarbetar med kunder för att utveckla nya produkter och att nya affärsmodeller skapar stora framgångar. En tillåtande kultur är nödvändig för att få in kompetenser från andra branscher. Det är också viktigt att fortbilda den egna personalen. En svaghet inom branschen är den låga graden av kommersialisering. Ny teknik och servicekoncept behövs inom skogsnäringen för att kunna upprepa IKEA:s koncept med enkelhet och vidareutveckling.

Varför ska man jobba inom skogsnäringen?
– De som blir anställda inom branschen får möjlighet att utmana mindre hållbara produkter, exempelvis utmanar formbart papper plast.
– I skogsnäringen kan du bidra till hållbarhet och göra skillnad.

Katarina Berg, HR-chef på SpotifyKatarina Berg, HR-chef på Spotify berättade om deras tankar när det gäller rekrytering.
– Oavsett bransch är vi oroliga om vi kan attrahera nya talanger. Vi har en innovativ kultur med mångfald, olika åldrar, kön och etnicitet. Skogsnäringen behöver förpacka sitt erbjudande för de nya generationerna. Ni har bra värderingar, ledarskap och långsiktighet. Alla människor behöver tillhöra något och att få bekräftelse.

Panelen diskuterade slutligen kompetensförsörjningen till skogssektorn.
Vi har en fantastisk historia som vi kan berätta. Det är viktigt att vi förvaltar de kompetenser vi har och att att föra samman dem internt. De nya generationerna behöver mer direkt återkoppling i deras egna kanaler.

Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna– Den nya bioekonomin är här nu. De skogliga produkterna ersätter de fossila och när du köper en förpackningar av papper istället för plats stöttar du bioekonomin. Skogsnäringens vision är att driva tillväxt i världens bioekonomi. Det är hög tid för en omställning till det nya och hållbara. Vår bransch andas framtidstro och är full av kreativa innovationer, avslutade Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb