Framtiden är klädd med plywood

3 september 2020 Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år.
I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven

– Vår jubilar har överlevt de andra plywoodfabrikerna i Skandinavien. Efter att Moelven köpte fabriken 2011 har man investerat närmare 185 miljoner i verksamheten. När vi tog över var investeringarna ordentligt eftersatta och det behövdes en modernisering med utveckling av arbetsmiljö, automatisering och produkter. Vi har nu har en modern fabrik som går de kommande 50 åren till mötes med anpassad och modern produktion och produkter som passar en byggmarknad med ökande krav på effektiva och ergonomiska produkter. Vi har en stark tro på att framtiden är klädd i plywood, säger Mikael Axelsson, VD i Moelven Wood AB, och styrelseordförande i Moelven Vänerply AB.

 Han är full av beröm för de anställda. 

– Vi var redan från övertagandet klara med att investeringarna är helt beroende av viljan och engagemanget hos de som skall köra maskinerna. De har verkligen legat i och varit avgörande för att vi har lyckats effektivisera och automatisera produktionen. Många av investeringarna har också lett till en bättre arbetsmiljö och ergonomi på fabriken. Flera av våra medarbetare har arbetat hos oss i många år och det är därför av största vikt att vi har en god digital kompetens, något som vi nu måste förstärka än mer, så att vi tillsammans är väl rustade för framtiden.

Starkare byggmarknad säkerställer tillväxt

Den 1 september fyllde fabriken 50 år och de 160 anställda har mycket att fira.

– Efterfrågan på plywood ökar i takt med att byggmarknaden i Skandinavien växer sig starkare. Geografiskt har vi ett mycket bra läge och kan förse Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material av gran och furu. Nettopriset på plywood har stigit och vår omsättning ökar för varje år, säger Axelsson.

– Produktutvecklingen har gjort att plywoodskivan åter är en stark konkurrent till annat skivmaterial, mycket på grund av dess egenskaper med formstabilitet och skruvhållfasthet, men även att nya format gör den enklare att använda och lättare att montera. Att den är närproducerad i Sverige av svensk råvara och på riktigt bidrar till ett hållbart byggande är naturligtvis även det en stark egenskap.

Högre värdeutbyte

Även skogsägarna har goda skäl att jubla när efterfrågan stiger. Genom att utnyttja de delar av stocken som inte kan användas som sågvirke för att istället tillverka plywood, ökar värdet på stocken. För Moelven är det också viktigt att utnyttja virket fullt ut. 

– Vi förvaltar en förnybar naturresurs och är förpliktade att använda den på bästa möjliga sätt. Plywoodproduktionen är hållbar och lönsam, säger Axelsson, och tillägger att varken energi från produktionen eller värme går till spillo och att det virke som används huvudsakligen kommer från skogar i närområdet. 
 

Om Moelven Vänerply och plywood
Moelven Vänerply AB hade en omsättning på 436 MSEK miljoner kronor i 2019.

Kontaktpersoner
Mikael Axelsson, VD i Moelven Wood AB och styrelseordförande i Moelven Vänerply AB. +46 10 122 50 04, mikael.axelsson@moelven.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb