Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

22 april 2020 I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter. European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU. #bioekonomi

Forum för Bioekonomi 2020: Pandemin, politiken och skogsnäringen

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna hälsade publiken välkomna till 2020 års Forum för bioekonomi.
– Vi måste hålla igång vår skogsindustri även under pandemin och kommunerna kan klassa industrin som samhällsviktig. En följd av covid-19 är bristen på planterare framför allt från andra länder. Skogsbolagen rekryterar därför ett stort antal inhemska plantörer.

Coronapandemins effekter på skogsnäringen
Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna, och Henrik Sjölund, VD och koncernchef på Holmen, diskuterar i studion tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Min oro är egentligen större för ekonomin än pandemin. En begränsad smittspridning är prioriterad kombinerat med stödpaket till företagen. Coronakrisen kan ge en möjlighet till att förbättra läget för hållbarhet, klimat och miljö. Skogen finns med i samhällsviktiga funktioner. EU-regler behöver gynna Sverige för att kunna öka bioenergin. Efter krisen kan vi växla upp ekonomin igen och även använda nya skogliga produkter, sa Jennie Nilsson, Landsbygdminister.
– Skogsprodukterna behöver konsumeras annars påverkas många inom branschen. För att skogsektorn ska kunna producera mer fossilfria alternativ behöver vi bruka skogen mer och ta mer marknadsandelar, sa Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.
– Det är viktigt att hålla produktionen uppe. Ett bra samarbetsklimat gör att vi kan komma stärkta ur krisen. Det är också väsentligt att marknaden inom EU fungerar. Skogsindustrin har fossilfria produkter men det finns också restriktioner. Spetskompetens behövs inom skogssektorn men skogsplantering gör det möjligt för ungdomar att få jobb. Trä exporteras till 70% och används till 30% inom Sverige och kan öka byggandet. Det kan ge en boost sedan för industrin, sa Kerstin Hallsten, chefekonomi Skogsindustrierna.

Skogsutredningen – hur ska den få ihop allas behov av skogen?
När det gäller målkonflikter gav Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, en introduktion till ämnet.
– I Sverige skyddar vi mer än vad som rapporteras. Vi undantar 27% av skogen men det finns även annat skydd där skog ingår så en uppskattning är totalt 40%. sa Gunnar Lindén.

Riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (MP), John Widegren (M) och Peter Helander (C) debatterade.

– Andelen skog som är skyddad räcker. Att stärka företag, långsiktig och stark äganderätt är viktigt fram öveer samt att bevara skogskonton, menade John Widegren.
– Det är svårt att planera andelen skyddad skog på landskapsnivå. Ofta blandar man ihop hastighet och volym för kolinbindning. Ett kalhygge tar lång tid att kompensera för och man behöver ge skogen tid för återhämtning, sa Rebecka Le Moine.
– Norge och Finland har återskapat förtroendet mellan skogsägare och ansvariga politiker. Besöksnäring och skogsbruk är livsviktiga för landsbygden. Globaliseringen innebär att man kommer behöva få fler leverantörer och även nationell självförsörjning, sa Peter Helander.

Ansvarig för Skogsutredningen, Agneta Ögren, särskild utredare Skogsutrednigen, ger en rapport om nuläget i utredningen.

– Vi begär uppskov för rapport till runt årsskiftet. Ett fossilfritt välfärdssamhälle innebär att produktionen ökar. Äganderättsfrågor ställs på sin spets. Ett utpekande av biotoper kräver lagstöd dvs skog kan bli värdelös för markägaren. Man kan lösa avsättning på frivillig väg med t.ex certifiering men ersättning till skogsägarna behövs oftast, sa Agneta Ögren, utredare för Skogsutredningen.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb