Forststyrelsen Skogsbruk Ab valde CollectiveCrunch till AI-partner

3 juni 2019 Det ambitiösa samarbetsprojektet grundar sig på innovationspartnerskap. Ett av projektets syften är att planera och utveckla användningen av drygt 5 miljoner hektar skog. /

Det finländska bolaget CollectiveCrunch och Forststyrelsen, ett finländskt statligt affärsverk som förvaltar en tredjedel av Finlands yta, har kommit överens om ett samarbete för att förbättra planeringen av avverkningar och skogskötseln genom att utnyttja avancerad AI-teknologi och big data-analys. I samarbetet som grundas på innovationspartnerskap ska parterna utveckla verktyg och tjänster på Linda Forest, CollectiveCrunchs tekniska plattform.
 

Linda Forest är en teknisk plattform som utnyttjar information som skapas inom klimatologiska och geografiska processer samt i kundprocesser. Plattformen gör det möjligt att bättre förutse trädvolymer och kvalitet. Lösningen innebär att skogsägare, köpare och planerare får reda på trädvolymer och kvalitet utan att själv behöva besöka platsen.
 

”Vi valde vår AI-partner utifrån kompetens och innovativitet, programplattformens beredskap samt en gemensam syn på de fördelar som samarbetet ger”, säger Jussi Kumpula, verkställande direktör vid Forststyrelsens skogsbruksaktiebolag. ”Vi hoppas på att detta partnerskap ska föra oss närmare en framtid där vi sköter och använder våra skogsresurser ännu bättre och utnyttjar de möjligheter som artificiell intelligens kan erbjuda.”
 

Genom att använda de fördelar som AI medför kommer skogsindustriplanerare att få mer färdiga och konkreta åtgärdsförslag för skogsskötseln och avverkningar.
 

”Det långsiktiga målet är att automatisera alla arbetsprocesser som lämpar sig för AI. Då skulle de anställda kunna fokusera på de saker som kräver ‘verklig intelligens’”, betonar Kumpula.
 

Finland och de övriga nordiska länderna är världsledande inom skogsbruk. De möjligheter som maskininlärning och AI kan erbjuda för skogsindustrin används än så länge bland de största aktörerna bara i begränsad omfattning. Forststyrelsens samarbete med CollectiveCrunch är ett tydligt tecken på att detta kan ändras.
 

“Vi är stolta över att Forststyrelsen valde oss som sin innovationspartner – särskilt med tanke på de andra IT- och skogsindustrijättarna som deltog i konkurrensen”, säger Jarkko Lipponen, produktchef (CPO) vid CollectiveCrunch. ”Linda Forest uppfyller väl Forststyrelsens behov, och vi har en klar vision om hur vi ska vidareutveckla och marknadsföra den.”
 

“Vårt mål är att integrera den innovativa plattformen som en del av skogarnas förvaltning, skötsel och utnyttjande i framtiden. SaaS-plattformen i Linda Forest kommer att möjliggöra mycket noggranna, AI-baserade verktyg som ökar lönsamheten och produktiviteten”, avslutar han.
 

Tillväxtbolaget CollectiveCrunch som grundades 2016 har kunder inom skogsindustrin förutom i Finland, även i Sverige, Estland och Brasilien.

Kontaktinformation:

Jarkko Lipponen

CollectiveCrunch Oy

+358 40 481 4629

jl@collectivecrunch.com
 

Tarmo Myllymäki

Forststyrelsen Skogsbruk Ab

+358 400 587 375

tarmo.myllymaki@metsa.fi

 

CollectiveCrunch är ett ledande programvarubolag som producerar AI-lösningar för skogsindustrin. Vi samlar in klimatologisk, geologisk och kundprocessrelaterad data och förädlar den till information som kan tillämpas på beslutsfattande och prognoser. www.collectivecrunch.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb