Forskningsmiljön Bio4Energy fortsätter

7 december 2016 Forskningsmiljön Bio4Energy – som tar fram metoder och verktyg för att göra avancerade biobränslen, gröna kemikalier och smarta biobaserade material – får fortsätta minst till om med år 2020. / Bio4Energy

Detta står klart efter det att regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft publicerats i måndags, och efter bekräftan från en representant för ledningen vid Bio4Energy:s värdorganisation Umeå universitet om att man fortsätter att prioritera satsningen.

– De strategiska forskningssatsningarna som leds av Umeå universitet kommer att fortsätta, förutsatt att ni fortsätter undanhålla en strategisk resurs så att vi kan justera våra aktiviteter om regeringen ger oss något speciellt uppdrag i sina direktiv, säger Marianne Sommarin, rådgivare i infrastrukturfrågor till rektor vid Umeå universitet, tillika styrelseordförande i Bio4Energy.

– Nu när vi vet att vi får fortsätta så kommer vi att följa upp kvalitetsarbetet vi startade i och med myndigheternas utvärdering av Bio4Energy för några år sedan. Vi är hemskt glada för samarbetet med LTU och SLU som har skapats.

Bio4Energy utgör ett av 43 strategiska forskningsområden (SFO) utsedda av den förra regeringen i och med en öppen utlysning ledd av Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Forte och Statens energimyndighet. Syftet med satsningen var att inrätta internationellt framstående forskningsmiljöer som kunde bidra till lösningen på viktiga samhällsproblem. Bio4Energy representerar området bioenergi och bioraffinaderi, samt levererar eller bidrar till utbildningsprogram speciellt framtagna för att utrusta studenter med kunskap och verktyg för att kunna bygga framtidens bioraffinaderier eller på andra sätt främja en svensk och europeisk bioekonomi.

I slutet av den första programperioden 2010-2015 utvärderades samtliga 43 strategiska forskningsområden av myndigheterna och en internationell expertpanel. En tredjedel av miljöerna bedömdes vara av toppkvalitet i fråga om strategisk ledning och på god väg att uppnå högsta internationella nivå. Bio4Energy bedömdes finnas i detta toppskikt. Sedan dess har man inväntat besked om det gedigna arbetet med att knyta ihop Bio4Energy:s medlemsorganisationer och ta fram forskningsresultat av högsta internationella kvalitet, får fortsätta med stöd av staten i en andra programperiod efter år 2016.

– Det är med en blandning av lättnad, glädje och tro på framtiden som vi mottar beslutet om fortsättning som bekräftades idag, säger Dan Boström, föreståndare för Bio4Energy och professor i oorganisk kemi vid Umeå universitet.

– Det inger förhoppningar om att vi får forsätta driva Bio4Energy långsiktigt.

Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet, är vice föreståndare för Bio4Energy och koordinator för utbildning.

– Det är fantastisk roligt att få förtroende att driva den strategiska satsningen vidare, och att få fortsätta med de många nya samarbeten som uppstått genom Bio4Energy. Vi gör ett viktigt bidrag i arbetet med att gå mot en biobaserad era. Vi har nu en mycket bra samarbetsmiljö, väldigt kreativ och produktiv, säger Ulrika Rova.

För mer information
Dan Boström, dan.bostrom@umu.se, tel: 090-786 54 45 eller Ulrika Rova, ulrika.rova@ltu.se, tel: 0920-49 13 15

Bio4Energy är en strategisk forskningsmiljö inom bioenergi och bioraffinaderi. Miljön innefattar Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb