Föreningen Skogen bytte ordförande efter årsmötet

14 april 2014 Efter Föreningen Skogens årsmöte den 9/4 2014 går nuvarande ordförande Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, in som styrelseledamot medan Herman Sundvist, skogsskötselchef på Sveaskog, valdes som ny styrelseordförande fram till årsmötet 2016. Styrelsens strategiarbete innebär en förändringsprocess för föreningen och tidningen Skogen. / SkogsSverige

Föreningen Skogen bytte ordförande efter årsmötet

Carina Håkansson, vd SkogsindustriernaÅrsmötet inleddes med att styrelseordförande Carina Håkansson hälsade alla välkomna. Därefter berättade vd Bengt Ek om föreningens verksamhet under 2014.

Medlemmarna i föreningen kan via inloggning på webbplatsen skogen.se se en karta med övriga medlemmar inplacerade för öka möjlighet till nätverkande. Tidningen Skogen fyller i år 100 år, SkogsSverige hade en topp med ca 42.000 besökare/månad och Skogen i Skolan har tagit fram nya läromedel.

Karta över medlemmarna i Föreningen Skogen

Herman Sundvist, skogsskötselschef Sveaskog och styrelsordförande Föreningen SkogenUnder årsmötet valdes Herman Sundqvist, skogsskötselchef Sveaskog till ny styrelseordförande och Per Hultengård, ordförande Tidningsutgivarna, valdes in som styrelseledamot till årsmötet 2016. Lars Fridh, Skogforsk, valdes in som ny förtroenderevisor fram till årsmötet 2016.

Valberedningen för årsmötet 2015 är Sten From, LRF Skogsägarna, Linda Eriksson, Skogsindustrierna, Birgitta Naumburg, KSLA och Erik Viklund, Skogforsk.

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, SkogsSverige och Skogen i Skolan
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb