En trave till i virkestransporten är bra för miljön

8 oktober 2010 Efter 18 månader har ETT-bilen som körs på försök i Norrbotten sparat in 21.000 mil. Bilen tar en trave mer än en vanlig virkesbil och bidrar till att minska den tunga trafiken.

ETT-bilen (En Trave Till) visar hittills bara positiva effekter på miljön”, säger Thomas Hedlund, logistikchef nord för virke inom SCA Skog,

,Försöket med ETT-bilen startade 2009 och ska pågå i tre år. Projektet leds av Skogforsk som samarbetar med flera olika parter, varav SCA är med som markvärd. ,Enligt Thomas Hedlund ligger miljöbesparingen på drygt 20 procent. Man har l sparat in 56.000 liter diesel och 140 ton koldioxid, jämfört med att köra traditionellt med tre travar.,

,Färre lastbilslass
,ETT-bilen väger 90 ton, är 30 meter lång och körs mellan virketerminalen i Överkalix och SCAs industrier i Munksund, en sträcka på 16 mil enkel väg.,

,”Med ETT-bilen minskar antalet tunga transporter i trafiken. På 18 månader har ETT-bilen klarat av att transportera 80,000 kubikmeter virke med 650 färre lastbilslass, jämfört med en vanlig virkesbil. På så vis har man även tjänat in 21.000 mil, vilket motsvarar 5,3 varv runt jorden. Dessutom verkar det som om slitaget på vägarna minskar då bilen fördelar lasten bättre, vilket ger ett betydligt lägre axeltryck”, brättar Thomas Hedlund.,

,Nu hoppas projektgruppen att ETT-bilen ska kunna provköras på flera orter.,,Miljöeffekten är tydlig varför Thomas Hedlund tycker att man det är dags att utvidga projektet. ”Det skulle till exempel vara väldigs intressant att prova en ETT-bil mellan Töva-terminalen och SCAs industrier i Sundsvall”, säger Thomas. Han hoppas hoppas på ett positivt besked av Trafikverket och Transportstyrelsen inom en nära framtid

,Ivar Palo
,www.skogssverige.se,

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb