”Du får vara märg!”

25 november 2013 "Vad finns längst inne i stammen?"
"Märgen", svarar någon tveksamt.
"Bra, du får vara märg. Kom och ställ dig här! Vad kommer sen?"
"Kärnveden", svarar någon annan.
"Utmärkt, vad är speciellt med den?"

”Du får vara märg!”

När Skogen i Skolans personal från hela landet samlas kan de redan svaren. För skolbarn får man istället berätta, om klassen inte har gått igenom trädets uppbyggnad i förväg. Det förklarar Daniel Thorell. Kärnveden och hennes kompisar får ställa sig runt märgen och så småningom växer hela stammen fram.
På riksmötet för Skogen i Skolan har skogs- och skolfolk samlats från landets tio regioner för att få idéer av varandra. När de kommer hem ska de använda dem i sitt arbete med att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter i skolorna.
Sedan 40 år har Skogen i Skolan varit ett samarbete mellan skogssektorn och skolvärlden. Skogsanställda runt om i landet står till skolornas tjänst för att sprida utomhuspedagogiken.
Lekar är ett bra sätt att lära känna skogen och träden. När barnen vet vad ett träd består av kan man resonera om vad trädet kan användas till, berättar Daniel Thorell som är Skogen i Skolans regionsamordnare i Västra Götaland.
År 2011 infördes en ny läroplan i grundskolan och ett nytt betygsystem. Många av Skogen i Skolans ambassadörer kan vittna om att skolorna har fått mycket att göra för att anpassa sig till de nya kraven.

Åsa Godeau är verksamhetsledare för Skogen i Skolans nationella kansli. Med en bakgrund som rektor ser hon ändå bara möjligheter, trots omställningen.
–Skogen ger fantastiska möjligheter att uppfylla målen i kursplanerna. Och det gäller inte bara i naturvetenskapliga ämnen, som att räkna ut volymen på ett träd, utan lika mycket idrott och hälsa, bild och samhälls-vetenskapliga ämnen. Och språk!
Det är särskilt viktigt för att få ut fler högstadieklasser i skogen. På låg- och mellanstadiet kan klassläraren genomföra en halvdag ute på eget initiativ. På högstadiet däremot måste flera lärare samverka – det blir bara av om utelektionen verkligen bidrar till att    eleverna når målen som ligger till grund för deras betyg.
Åsa Godeau visar de första utkasten på övningar för skolskogen som håller på att bli klara. Där beskrivs övningen med klassen men det finns också en lista där lärarna kan bocka av vilka förmågor som tränats, och hur. För den nya skolan är inte samma kunskapsskola som dagens vuxna har gått i. Nu är honnörsorden förstå, reflektera, analysera, kommunicera, värdera.
–Om dagens skola och betygsystem ska sammanfattas i ett ord får det bli reflektion, säger Åsa Godeau.

Ute i skogen finns alla möjligheter att föra resonemang om miljön, samhället och människan. Om dagens unga använder skogen som exempel på hur vi ska skapa ett uthålligt samhälle så kommer de i framtiden också ha förståelse för skogens möjligheter och värden, både för samhället i stort och för eleverna  själva som framtida arbetsplats.

SKOGEN 10/2013

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb