Domen om bombmurklan – Mellanskog ställer samma krav för Lavskrikan

2 februari 2017 Det omtalade målet om svampen bombmurkla är avgjort och innebär en seger för alla privata skogsbrukare. Vi förutsätter att detta betyder att extrema tolkningar av artskyddsförordningen där enskilda markägare förvägrats ersättning nu upphör, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog. / Mellanskog.

Den markägare i Värmland som tidigare nekats avverkning på grund av förekomsten av bombmurkla fick igår rätt i Mark- och miljööverdomstolen. Domslutet innebär att Länsstyrelsen nu antingen måste klassa det aktuella området som naturreservat eller helt upphäva avverkningsförbudet. Om området klassas som naturreservat, betyder det att ersättning måste utgå till markägaren. Domen är principiellt mycket viktigt och välkomnas av Mellanskog:
 
– Äntligen får vi ett kvitto på att Sveriges grundlagsskyddade äganderätt betyder något för familjer och företagande. Den senaste tiden har vi skogsägare upplevt extrema tolkningar av artskyddsförordningen. Domslutet måste betyda att vi för alltid sätter punkt för tolkningar där myndigheter förvägrar både skogsbruk och ersättning för naturvård, säger Karin Perers.
 
Myndigheter måste ompröva beslut
Ett liknande fall gäller Mellanskogsmedlemmar i Arbrå som fått sin avverkning stoppad på grund av förekomsten av den i norra barrskogsområdet vanligt förkommande fågeln lavskrika. Även i detta fall utan möjlighet till ersättning. Fallet ska nu prövas i Mark- och miljödomstolen. Slutsatsen av bombmurkledomen är att myndigheterna omedelbart bör ompröva även andra beslut. Mellanskog uppmanar Skogsstyrelsen att i fallet med lavskrikan ompröva sitt beslut och antingen ersätta markägarna eller tillåta avverkning.
 
– Domslutet om bombmurklan visar att Skogsstyrelsens beslut är fel. Skogsägare som av myndigheter åläggs förbud att avverka måste få ekonomisk ersättning. Det handlar både om rätten att bruka sin skog och om grundläggande rättssäkerhet, säger Karin Perers.
 
För mer information
Karin Perers, ordförande Mellanskog tel: 070-568 08 30

Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb