Delegation från Sydostasien på besök i Sverige

14 oktober 2016 I början av oktober 2016 besökte en delegation från pappers- och massaindustrin i Thailand, Malaysia och Indonesien Sverige på inbjudan av Swedish Pulp and Paper Technology Group, PPT. Syftet var att presentera svensk teknik för viktiga beslutsfattare och att ge de svenska företagen möjlighet att utveckla sina affärer på marknaderna i Sydostasien. / PPT

Delegation från Sydostasien på besök i Sverige

I början av oktober 2016 besökte en delegation från pappers- och massaindustrin i Thailand, Malaysia och Indonesien Sverige på inbjudan av Swedish Pulp and Paper Technology Group, PPT.

Delegation från Thailand, Malaysia och Indonesien på besök hos Stora Enso, Skoghall

Syftet var att presentera svensk teknik för viktiga beslutsfattare och att ge de svenska företagen möjlighet att utveckla sina affärer på marknaderna i Sydostasien. 

”Medlemmarna i Swedish Pulp and Paper Technology Group, PPT, som representerar leverantörsindustrin till världens skogsindustri, har genom åren regelbundna kontakter med  skogsindustrin i Sydostasien. Dessa möten betyder mycket för utvecklingen mot en konkurrenskraftig och miljömässigt riktig skogsindustri i regionen, samtidigt som det stärker och ger exportmöjligheter för de svenska leverantörsföretagen”, säger Ulf Frölander, ordförande i PPT.

Delegationen bestod av bruks- och produktionschefer från de viktigaste företagen i regionen. Inbjudan att delta i delegationen till Sverige skedde i samarbete med Business Swedens kontor i Kuala Lumpur, Malaysia. Programmet i Sverige utgick från Karlstad och innefattade presentationer av svensk teknik. Dessutom ordnades individuella affärsmöten mellan de gästande företagen och de svenska samt besök på Stora Enso Skoghall.

Industrin i Thailand, Malaysia och Indonesien söker tekniska lösningar för effektiv produktion i samband med utbyggnad av massaindustrin baserad på snabbväxande planterad skog, och ökad fokusering på tillverkning av papper. Det är känt runt om i världen att många tekniska lösningar inom massa- och pappersindustrin utvecklas i Sverige och många producenter riktar därför blickarna mot teknikföretag och forskningsinstitut i vårt land.

För ytterligare information:
Ulf Frölander, ordförande i PPT, ulf.frolander@gmail.com, telefon 070-257 2900

Åke Ryhagen, projektledare, ake.ryhagen@telia.com, telefon 070-883 8683

PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, är en ekonomisk förening som bildades 1989 inom Sveriges Exportråd (nu Business Sweden) tillsammans med nätverk inom en rad andra industrisektorer. Syftet med dessa nätverk är att stärka företagen på export. Genom branschspecifika möten med erfarenhetsutbyte och information på hemmaplan skapas plattformar för affärssamverkan mellan medlemsföretagen i PPT. Genom aktiva marknadsinsatser med teknikseminarier och affärsmöten på lovande marknader, identifieras nya affärsmöjligheter för företagen. PPT, med ett 30-tal medlemsföretag, har fokus på ökad produktivitet, miljöförbättringar, energieffektivisering och kvalitetskontroll, www.pptgroup.se.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb