Bokrelease av Den öppna skogen: Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

13 januari 2016 Den 11:e december var det boksläpp på SLU Umeå för Den öppna skogen. Här samlades intresserade lyssnare och där några av författarna fick berätta om arbetet bakom boken samt förhoppningar om vad boken kan bidra med i det fortsatta jämställdhetsarbetet i skogssektorn.

Bokrelease av Den öppna skogen: Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Bokens medverkande är:

Andersson, Elias (Umeå Universitet & Sveriges lantbruksuniversitet)
Andersson, Lisa ( Luleå tekniska universitet.)
Appelstrand, Marie (Lunds universitet)
Dolling, Ann (Sveriges lantbruksuniversitet)
Holmgren, Sara (Sveriges lantbruksuniversitet)
Häggqvist, Patrik (Luleå tekniska universitet)
Johansson, Kristina (Luleå tekniska universitet)
Johansson, Maria (Luleå tekniska universitet)
Laszlo Ambjörnsson, Emmeline (Stockholms universitet)
Lidestav, Gun (Sveriges lantbruksuniversitet)
Lindberg, Malin (Luleå tekniska universitet)
Wikman, Kim (Umeå universitet)
Österlind, Helena (Klabböle konsult) 

Är du intresserad av att läsa boken går den att köpa på Servicecenter SLU Umeå eller maila elias.andersson@slu.se. Boken kostar 40kr. Du kan också hitta boken digitalt på http://pub.epsilon.slu.se/12903/11/andersson_e_red_151216.pdf

Boken finns också under ämnet Lika villkor på SkogsSverige – https://www.skogen.se/lika-villkor/exempel-pa-jamstalldhetsarbete-inom-skogssektorn

Jämställdhet på SkogsSverige – Lika villkor
Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta med lika villkor innebär att man aktivt jobbar med att synliggöra orättvisor och hjälpa till att i ett långsiktigt perspektiv se till att alla människor i organisationen trivs och behandlas lika.

Under ämnesområdet Lika villkor hittar du begreppsförklaringar, metoder och verktyg samt information om jämställdhet inom skogssektorn. Dessutom publiceras kontinuerligt nyheter som berör Lika villkor.

Läs mer på Lika villkor

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb