Bio4Energy startar forskarskola

21 januari 2014 Populär forskarskola öppnas för studenter som vill doktorera i bioraffinaderiteknik. Bio4Energy:s forskarskola för doktorander som studerar olika aspekter av bioraffinaderi – framtagandet av biodrivmedel, ”gröna” kemikaler och förnybar energi — kommer att öppnas för studenter vid andra lärosäten än dem som ingår i den egna forskningsmiljön.

Populär forskarskola öppnas för studenter som vill doktorera i bioraffinaderiteknik. Bio4Energy:s forskarskola för doktorander som studerar olika aspekter av bioraffinaderi – framtagandet av biodrivmedel, ”gröna” kemikaler och förnybar energi — kommer att öppnas för studenter vid andra lärosäten än dem som ingår i den egna forskningsmiljön.

Detta står klart efter det att forskarskolans första kurs, Biorefinery Pilot Research, avslutats och utvärderats av studenter, lärare och deltagande aktörer vid Norrlandskustens pilotanläggningar där teknik för framställning av biobränslen testas som ett steg på vägen mot industriell produktion.
– Eftersom senaste kursen blev väl mottagen både av studenterna och industrin kan vi tänka oss att låta minst två studenter som inte ingår i Bio4Energy delta, säger forskarskolans koordinator Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet.
– Det finns ingen annan kurs i Sverige som belyser verksamheten vid dessa pilotanläggningar. Den öppnar vi nu för utifrån kommande studenter. Vi erbjuder två unika kurser som speglar forskningsmiljön i Bio4Energy. Förutom tekniker för bioraffinering ingår systemanalys i kurs två, Systems Perspectives on Bioresources, enligt Ulrika Rova.
LTU:s rektor Johan Sterte, styrelseledamot i Bio4Energy, säger att öppnadet av forskarskolan blir ett viktigt steg i det uppdrag som Bio4Energy har: Att som strategisk forskningsmiljö utsedd av regeringen ta ett nationellt ansvar för utbildningen av morgondagens forskare och industrimedarbetare, dem som kommer att utveckla svensk bioraffinaderiteknik till fullskalig industriell verksamhet.
– Bio4Energy har ett nationellt uppdrag att bidra med teknik för att framställa flytande bränslen med framförallt Sverige som bas. Beslutet är strategiskt. Vi skall om omfamna resten av landet i ett första steg som är nationellt. Ett steg mot att bygga upp en forskarskola som kan bli internationell.
Även Umeå universitets vicerektor Marianne Sommarin, Bio4Energy:s styrelseordförande, anser att satsningen är viktig.
– Förutom de nya kunskaper kurserna ger så vidagas doktorandernas personnätverk och de år kännedom om vilka specialiteter som finns i industrin och vid andra lärosäten. Detta kan insprirera till framtida utbyten och samarbeten. En återkommande synpunkt från doktorander som deltagit i forskarskolar under sin utbildning är att just de vetenskapliga och nätverkan man etablerat blivit oerhört värdefulla.
Även Bio4Energy:s föreståndare Stellan Marklund betonar vikten av att studenter som genomgått en grundutbildning i närliggande ämnen så som kemi, biokemi, fysik eller bioresursteknik—och kanske redan specialiserat sig i energiteknik eller materialvetenskap—uppmuntras att gå vidare och få den typ specialistkunskap som kommer att krävas i en högteknologisk bioekonomi.
– Vi kan främja samarbetet genom att ge nya människor möjlighet att komma in i akademiska positioner. Då är det bra att vi öppnar forskarskolan så att alla har möjlighet att delta. Samtidigt knyter vi ihop utbildningar med varandra så att universiteten blir jämställda. Då kan vi erbjuda bättre utbildning till inte alltför höga kostnader, säger Stellan Marklund, professor vid Umeå universitet.

Kontakt: Ulrika Rova, Luleå tekniska universitet, telefon: 0920-491 31 15; Stellan Marklund, Umeå universitet, telefon: 090-786 57 15

Bio4Energy: http:://www.bio4energy.se; info@bio4energy.se; 2014-01-15

Läs mer: http://www.bio4energy.se/attachments/article/665/Bio4Energy_startar_forskola_med_konferens_Tomas_K%C3%A5berger_&_Jan_Lagerstr%C3%B6m_talar_Pressmeddelande_fr%C3%A5n_Bio4Energy.pdf

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb