BillerudKorsnäs hållbarhet får högsta betyg av EcoVadis

2 oktober 2015 För andra året i rad får BillerudKorsnäs Guld av EcoVadis, ett system för årlig utvärdering av
hållbarheten hos cirka 20 000 leverantörer till globala företag. / BillerudKorsnäs

EcoVadis är det ledande systemet för bedömning och betygssättning av globala företags leverantörer. Cirka 100 multinationella varumärken kräver av sina leverantörer att de rapporterar till EcoVadis, som de anlitar vid utvärdering av sina leverantörskedjor. Bedömningen, som gäller miljöaspekter, arbetsförhållanden, affärsansvar och underleverantörer, visar att BillerudKorsnäs befinner sig i det absoluta toppskiktet bland 150 företag i vår bransch, och bland de bästa två procenten bland bedömda företag i samtliga branscher. EcoVadis metod bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI – Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000 och revideras av oberoende experter inom hållbarhet. Systemet vänder sig till krävande kunder och varumärkesägare som vill ha kontroll på sina leverantörskedjor.

För mer information, vänligen kontakta
Bengt Brunberg, Manager Sustainability, BillerudKorsnäs, +46 (70) 565 12 41, Bengt.Brunberg@billerudkorsnas.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb