Aktiespararna besökte Stora Enso Skutskärs Bruk

18 december 2015 Aktiespararna i Gävle arrangerade ett av sina medlemsmöten på Skutskärs Bruk igår kväll. Det var ett sextiotal personer som fick ta del av presentationer av Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall och Tommy Lodin, platschef på Skutskärs Bruk samt fick en guidad tur för att se hur modern massatillverkning går till. / Stora Enso

Aktiespararna besökte Stora Enso Skutskärs Bruk

Sverigechef Per Lyrvall inledde kvällen med att presentera Stora Ensos verksamhet och hur företaget arbetar för att uppnå lönsam tillväxt. Företaget har en anrik historia som startade i Falu Gruva så tidigt som på 800-talet och kan även stoltsera med att vara världens äldsta aktiebolag.
”Det finns dokumenterat redan 1288 att det köptes och såldes aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB”, berättar Per Lyrvall.

Stora Kopparbergs Bergslags AB blev sedermera Stora, som 1998 gick samman med finska Enso och Stora Enso bildades. Idag är Stora Enso ett av världens ledande skogsindustriföretag och i Sverige det största skogsindustriföretaget, både om man ser till produktion och antalet anställda.
”Vi är dessutom det enda skogsindustriföretaget i Sverige som har verksamhet inom alla nischer”, säger Lyrvall.

Per Lyrvall beskrev hur Stora Enso förädlar skogen på ett lönsamt, hållbart och klimatsmart sätt.
”Vi har investerat cirka 1 miljard EUR årligen inom Stora Enso-koncernen de senaste åren. Vi har höga mål på avkastning och satsar inom våra produktområden: konsumentkartong, förpackningslösningar, biomaterial och träprodukter, som alla är inriktade på tillväxt. Inom pappersområdet är det en vikande marknad och där fokuserar vi på att bibehålla kassaflödesgenereringen”, säger Per Lyrvall.

Lyrvall redogjorde för hur megatrender som exempelvis klimatförändringar, miljömedvetenhet, befolkningsökning och urbanisering påverkar företagets verksamhet.
”Jag är övertygad om att vår bransch har en ljus framtid. Vi ligger i framkant inom den växande bioekonomin i och med vår förnybara råvara skogen. Det är faktiskt så att allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av ett träd imorgon”, summerade Per Lyrvall.

Platschef Tommy Lodin tog vid och berättade om Skutskärs Bruks verksamhet som består av tre olika produktionslinjer för massa.
”Vi är Europas största producent av fluffmassa. Denna massa används exempelvis till hygienprodukter som blöjor och inkontinensskydd”, berättade Tommy.

Besöket avslutades med en uppskattad fabriksvisning där personer från Skutskärs Bruks ledningsgrupp guidade Aktieklubbens medlemmar så de fick uppleva tillverkningsprocessen från timmer till färdig massa.

Aktiespararna i Gävle har 1000 medlemmar och arrangerar företagsbesök en gång i kvartalet. Gårdagens besök var det första på Skutskärs Bruk.

Skutskärs Bruks platschef Tommy Lodin, längst fram till höger, var en av guiderna på fabriksvisningen.
Rundvandring: Skutskärs Bruks platschef Tommy Lodin, längst fram till höger, var en av guiderna på fabriksvisningen.

FÖR MER INFORMATION:  
Sara Kvarfordh, PR Specialist Sweden, Stora Enso, 070-234 45 90,  sara.kvarfordh@storaenso.com

FAKTA OM SKUTSKÄRS BRUK  
Skutskärs Bruk, strax söder om Gävle, är ett världsledande massabruk med en produktionskapacitet på 540 000 ton per år. Skutskärs Bruk är den största producenten av fluffmassa i Europa. Fluffmassa används till bl a blöjor och inkontinensskydd. Vid Skutskärs Bruk tillverkas även massa som kunderna sedan använder för att tillverka olika pappers- och kartongprodukter. Det finns 350 medarbetare på bruket.

FAKTA OM STORA ENSO  
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb