AB Karl Hedin ser stora utmaningar i framtidens byggares kompetens

16 januari 2013 AB Karl Hedin skapar, i samarbete med Rekarneskolan i Eskilstuna, ett koncept som förhoppningsvis skall leda till att bygghandeln och dess leverantörer tar ett större ansvar för att stötta skolorna med rätt form av sakkunskap inom byggprogrammen i Sverige.

Pressmeddelande   2013-01-14

AB Karl Hedin ser stora utmaningar i framtidens byggares kompetens och tar ansvar för att lyfta den. AB Karl Hedin skapar, i samarbete med Rekarneskolan i Eskilstuna, ett koncept som förhoppningsvis skall leda till att bygghandeln och dess leverantörer tar ett större ansvar för att stötta skolorna med rätt form av sakkunskap inom byggprogrammen i Sverige. 

AB Karl Hedin i Eskilstuna håller utbildning med sina leverantörer på plats i Rekarneskolan för att stötta skolan med rätt sakkunskap avseende byggprodukter och byggsystem. Utbildningen drivs i smågrupper stationsvis och kommer att besökas av elever, lärare och kommunalanställda. Den genomförs den 16-17/1 i Rekarneskolans lokaler mellan 08.30-15.00 båda dagarna.
20 stycken leverantörer ställer upp med tid och kunnig personal. På plats finns bland andra Finja Betong, Essve och Norgips för att berätta hur man som byggare undviker att bygga in fukt i husen.

– Vi har identifierat att många skolor i dag har stora problem att på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt förmedla de nya produkter och system som i allt snabbare takt utvecklas i vår bransch och vill med vår och våra leverantörers sakunskap stötta skolorna säger Stefan Larsson, platschef på AB Karl Hedin bygghandel i Eskilstuna. Och fortsätter,
– ett stort ansvar ligger på oss, leverantörer och skolorna att utbilda på rätt sätt så att vi i framtiden säkerställer att vi bygger hus med kunnigt folk och rätt produkter för att slippa exempelvis fuktproblem.

Förhoppningsvis kan detta kraftag leda till att vi kan fortsätta att bygga Svenska hus med svensk arbetskraft och på så sätt bidra till fortsatt hög kvalitet på produktion, stärka vår inhemska bygginsdustri och bidra med arbetstillfällen samt hålla nere dyra och mijönegativa transporter av byggvaror från ex Baltikum och Polen.
 
AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades  1917 och har idag 870 anställda och omsätter cirka 2,9 miljarder kronor. Koncernen bedriver idag verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. I koncernens 33 egna bygghandelsanläggningar säljs bland annat AB Karl Hedins egenförädlade produkter.

För ytterligare information

Stefan Larsson,
Platschef AB
AB Karl Hedin Bygghandel Eskilstuna
stefan.larsson@abkarlhedin.se.se
Tel: 070-533 74 00

Therese Pettersson,
Butikschef AB Karl Hedin Eskilstuna
therese.pettersson@abkarlhedin.se
Tel: 016-15 74 00

Bosse Sandberg,
Lärare Byggprogrammet Eskilstuna
bo.sandberg@eskilstuna.se
Tel: 016-15 74 00

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb