AB Karl Hedin Sågverk minskar miljöpåverkan

10 april 2012 Råvaruavdelningen inom AB Karl Hedin Sågverk, som ingår i AB Karl Hedin Industri, med verksamhet inom sågverk, träförädling, emballage, bygg- och industrihandel har genomfört en stor upphandling kring råvarutransporter vilket innebär en bättre effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Från den 1 april 2012 byter Råvaruavdelningen leverantörer av rundvirkestransporterna. Nya transportörsföretag blir Skogsåkarna i det nordöstra verksamhetsområdet och Westan i det sydvästra verksamhetsområdet.

Totalt övertar dessa företag transporterna av cirka 850 000 kubikmeter skogsråvara. Dessa leverantörer kommer även att tillhandahålla transportledning inom respektive område vilket ger AB Karl Hedin möjligheter att effektivisera sin organisation ytterligare och bli ännu mer konkurrenskraftig på skogsråvarumarknaden.

-Vi ser verkligen fram emot att få nyttja dessa företags kompetens och transportkapacitet som enkelt kan växlas upp vid tillfälliga volymstoppar, säger Anders Westby, som är råvarulogistiker inom råvaruavdelningen.
-Större transportföretag kan dessutrom bidra med teknisk utveckling och utveckling av logistiksystem vilket vi själva inte har resurser för, fortsätter Anders Westby.

Den nya transportflottan i respektive leverantörsföretag kommer också att innehålla ett antal nya bilar då ett antal åkerier i samband med att man tagit över transporterna fått möjlighet att köra större volymer.  I dessa nya leverantörsföretag erbjuds dessutom större möjligheter till returtransporter och därmed en ökad andel körning med last vilket är positivt för lastbilsägarna och för miljön då utsläppen minskar.

-För närvarande är sågverkskonjunkturen inne i ett tufft skede där valutakurserna inte heller är de bästa. Våra sågverk går dock för fullt och vi har för innevarande år budgeterat med ökade produktionsvolymer. Priserna på timmer är fortfarande i ett historiskt perspektiv mycket goda och inom AB Karl Hedin kommer vi att fortsätta med att köpa klent timmer ner till 10 cm vilket gynnar skogsägarens avkastning, fortsätter Bo Holm.

För ytterligare information
Bo Holm, Råvaruchef  Anders Westby, Råvarulogistiker
Råvaruchef, AB Karl Hedin Sågverk Logistikansvarig, AB Karl Hedin Sågverk
Mail: bo.holm@abkarlhedin.se  Mail: anders.westby@abkarlhedin.se
Tel: 010-121 90 01  Tel: 010-121 90 07
                                                                                                                                                                                       

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag 850 anställda och omsätter 2,8 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb