AB Karl Hedin Råvara förstärker sin lokala närvaro

13 november 2012 Företaget skapar två distrikt av den tidigare regionen för att kunna arbeta närmare skogsägarna. När vi är nära den lokala leverantören skapar vi en trygghet och får en större förståelse för de lokala behov som finns.

AB Karl Hedin Råvara förstärker sin lokala närvaro
Karl Hedin

Karl HedinAB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med virke.
För snart hundra år sedan invigdes våra första sågverk, och målet var redan då att få ut så mycket värde som möjligt ur timret, ett motto vi arbetar efter även i dag.
AB Karl Hedin förstår värdet av bra timmer, och vi förstår även värdet av en lokal gemenskap. Lokal produktion och konsumtion, korta transporter och effektiv energianvändning är en nödvändighet i dagens samhälle, och en självklarhet för oss.

Vår kvalitetsstämpel ”Från planta till planka” är en del av vårt koncept ”det lokala kretsloppet”, som innebär att vi har full kontroll på träflödet genom hela kedjan – råvara, sågverk, förädling, emballage, bygghandel och industrihandel.
Hela verksamheten finns på den lokala marknaden i mellansverige, och vi köper gärna vår skogsråvara av lokala skogsägare utan mellanhänder. Vi sågar timret i egna sågverk, hyvlar, impregnerar, ytbehandlar, transporterar virket till en AB Karl Hedin bygghandel, och kör ut till våra kunder. Detta är unikt i Sverige och säkerställer produkter av hög kvalitet.

Vår ambition inom AB Karl Hedin Råvara är att vara kunnigare samt mer flexibla och professionella än våra konkurrenter, och framför allt: mer nära.
Vi är nära våra egna sågverk, står för närmare relationer, och är en del av det lokala samhället. Med närhet till våra sågverk kan vi garantera att skogsägaren får en bra information om marknadsläget samt att den skog vi köper kommer att avverkas så att den på bästa sätt tas tillvara i den industriella processen.
– Den som gör sin skogsaffär med AB Karl Hedin garanteras hög kvalitet, bra rådgivning  och god service, säger Bo Holm Råvaruchef

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverk-, emballage- och handelskoncern med verksamhet i Sverige och Baltikum. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag omkring 850 anställda och en omsättning på drygt 2,8 miljarder kronor.
Produktionen är totalt ca 650 000 m³sv, varav 200 000 m³ utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 55 000 m³ emballageprodukter.

För ytterligare information kontakta:

Bo Holm, Råvaruchef    
E-post: bo.holm@abkarlhedin.se
Tel: 010-121 90 01

Johan Klingberg, Distriktschef väst
E-post : johan.klingberg@abkarlhedin.se
Telefon: 010-121 90 07

Andreas Hugoson , Distriktschef öst
E-post : andreas.hugoson@abkarlhedin.se
Telefon: 010-121 90 51

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb