2014 års Marcus Wallenbergpris tilldelas professor Magnus Berggren

23 september 2014 Elektronik på papper öppnar ny global marknad. Professor Magnus Berggrens forskning gör att elektronik som sensorer, displayer och antenner kan tryckas på papper och kartong. Och det öppnar en ny global jättemarknad för skogsindustrins produkter. I dag hyllas han för sina banbrytande forskningsinsatser, när kungen delar ut Marcus Wallenbergpriset i Stockholm.

Ditt mjölkpaket som stått framme ändrar själv sitt bäst-före-datum. En förpackning i frysdisken talar om för dig att den varit upptinad och när du tar i müslipaketet varnar för innehållet av nötter genom att skicka ett meddelande till din mobiltelefon. Och du kollar snabbt om din onda hals beror på bakterier med ett återvinningsbart snabbtest på en enkel, billig pappersremsa. Allt är exempel på hur elektronik tryckt på papper kan komma att förenkla din vardag.

Öppnar för papper på ny jättemarknad
I kombination med små batterier och antenner, som också kan tryckas på papper och kartong, kommer vi att koppla upp en stor mängd vardagssaker omkring oss och kommunicera med dem.

Enkla minnen och sensorer kan i höga hastigheter och stora mängder tryckas billigt. Marknadsbedömare tror att antalet saker som är uppkopplade till Internet inom en tioårsperiod kommer att vara ca 5-10 biljoner jämfört med dagens ca 15 miljarder prylar. Här öppnar Magnus Berggrens arbete för papper och kartong på en ny global jättemarknad.

Prisas för banbrytande arbete
Magnus Berggren prisas för sina bidrag till den grundläggande forskningen samt ett flertal tillämpningar av elektronik på papper. Han har bl.a. utvecklat jon-baserade elektrokemiska transistorer som arbetar vid låga spänningar och är enkla att trycka på även förhållandevis råa ytor som papper.

Enkel sjukdiagnostik för hemmabruk
Med samma grundläggande teknologi har Magnus Berggren också utvecklat organisk bioelektronik – komponenter som möjliggör kommunikation mellan biologiska system (joner) och elektronik (elektroner) – för användning inom medicin och diagnostik. De kan också användas hemma för att avlasta vården, och då de trycks på papper kan de återvinnas efter användningen.

Magnus Berggren är professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet och leder en grupp på 35 personer, samtidigt som han upprätthåller ett nära samarbete med forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Magnus Berggren är involverad i 28 patent och har publicerat mer än 80 artiklar vid forskningskonferenser och i vetenskapliga tidskrifter, bland dem Science och Nature. Läs hela prismotiveringen på www.mwp.org.

Pressmöte tisdag 23/9 kl 13.30, Grand Hotel.

Träffa Magnus Berggren på Grand Hotel i Stockholm efter prisutdelningen. Ackreditering genom Kerstin Tordmar, MWP: 010-467 12 14, kerstin.tordmar@mwp.org

Kontakt
Kaj Rosen, styrelsens sekreterare. 070-669 70 88, kaj.rosen@mwp.org

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb