2-dagarskurs i utomhuspedagogik på Sixtorps friluftsgård 26-27 september 2017

12 september 2017 Du som är lärare eller pedagog i grundskolan, exempelvis inom NO, idrott och hälsa eller fritidspedagog, är hjärtligt välkommen att anmäla dig till denna kurs. Britta Brügge, författare till boken Friluftslivets pedagogik, ger lektioner i utomhuspedagogik. Begränsat antal till 20 deltagare, så anmäl dig nu!

2-dagarskurs i utomhuspedagogik på Sixtorps friluftsgård 26-27 september 2017Kurs i utomhuspedagogik på Sixtorps friluftsgård

Ta chansen att:

  • Få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra lektioner ute
  • Kunna knyta skolämnen och undervisning till naturen.
  • Få tips och idéer till exempelvis inför friluftsdagar
  • Pedagogiska tillvägagångsätt som kan användas på alla stadium inom grundskolan

Kursledare
Jörgen Amandusson Skogen i skolan
Anne-Sofie Eliasson Sixtorps friluftsgård
Medverkande: Britta Brügge, författare till boken Friluftslivets pedagogik.
Britta ger även föreläsningar samt utbildningar i utomhuspedagogik och friluftsteknik.
Ta del av Brittas gedigna kunskaper!

Var
Kursen är på Sixtorps friluftsgård https://www.regionorebrolan.se/friluftsgardar
Gården ligger vackert belägen vid en sjö norr om Mullhyttan med lättillgängligt naturområde

När
Tisdag 26/9 – onsdag 27/9 2017. Vi samlas kl 09:00 tisdag och kursen avslutas kl 15:00 på onsdag med reflektioner och utvärdering.                         

Kostnad
Kursavgiften är endast 1 250 kr/deltagare. I avgiften ingår mat och logi för 2 dagar.

Ur programmet
– Övningar kopplade till utomhuspedagogik
  allemansrätt, etik och friluftssäkerhet
– Att göra upp eld, eldtekniker
  och laga mat ute
– Samarbeta i naturen
– Platsens betydelse för lärande
– Diskussioner om ledarskap, måluppfyllelse
  och formativ bedömning

Praktisk information
Logi är på Sixtorps friluftsgård. Vi är ute, kläder efter väder. Lunch kommer vi att laga och äta tillsammans utomhus. Ta gärna med sittunderlag, anteckningsmaterial och vattenflaska.

Anmälan
Anmäl dig genom mejl till Jörgen Amandusson: jorgen.amandusson@skogsstyrelsen.se
Vi vill ha din anmälan senast 20/9 samt meddelande om specialkost eller funktionshinder.              
Anmäl dig nu, det finns endast 20 platser.

Frågor om kursen
Jörgen Amandusson 076 – 798 26 33  Skogen i skolan
Anne-Sofie Eliasson   072 – 393 34 63  Sixtorps friluftsgård

Skogen i skolan har funnits sedan 1973 och ca 40 000 lärare och pedagoger har deltagit i våra studiedagar eller kurser. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori, praktik och verksamheten bygger på skolans villkor. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap                              

Välkommen önskar Skogen i Skolan och Sixtorps friluftsgård!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb