Skogssällskapet

SkogsJobb - Arbetsgivare i fokus
Dela

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår Skogssällskapet från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar. Skogssällskapets kunder är privata och offentliga skogsägare och man äger och förvaltar även egna skogsfastigheter, med verksamhet i Sverige, Finland och Lettland.

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vi finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen.

Våra skogsförvaltare hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter, så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår vi från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar.

I Sverige har vi 25 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland i Cēsis och Ludza och i Litauen i Kaunas. Se alla våra kontor under Kontakt.

Forskning och kunskapsutveckling i centrum

Avkastningen från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år ger Stiftelsen Skogssällskapet cirka 15 miljoner kronor i anslag till forskning och utveckling om skogshushållning och naturvård, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av skogsforskning. Skogssällskapet finansierar framförallt forskningsprojekt i Sverige, men vi välkomnar även ansökningar från finska, lettiska och litauiska lärosäten.

Stiftelsen bedriver också opinionsbildning för att bredda och fördjupa samhällsdebatten kring skog och skogsbruk och föra upp frågor om hållbar utveckling på samtalsagendan.

Hållbart skogsbruk på våra egna fastigheter

Skogssällskapet äger skogsfastigheter i alla länder vi är verksamma i. I Sverige äger vi 30 skogsfastigheter runt om i landet där vi bedriver vi hållbart skogsbruk. Alla fastigheter i Sverige finns presenterade här på webben.

Vi har ett 30-tal forskningsytor utlagda i våra egna skogar, för att testa nya metoder och tillvägagångssätt.

Prenumerera på lediga SkogsJobb

Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev med lediga jobb direkt till din e-post
Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb