Nu vill köparna minska utbudet

Nu händer mycket i södra Sverige och i Mellansverige. Det kan vara bra att ha i åtanke när 
du läser den här texten, som skrivs den 10 september. I skrivande stund har Södra precis sänkt sina priser med 30 kronor på grantimmer och 20 på barrmassa- och bränsleved. Men eftersom Södra inte ­uppdaterat sina timmerprislistor vid vår pressläggning har vi inte med deras nya priser för slutavverkningar. 

Sveaskog och Stora Enso har smugit ut sina prissänkningar på timmer och massaved, och Västra Värmlands och Dals skogsägarförening har gjort vissa justeringar i Dalsland. 
I norra Sverige är läget lite lugnare och mer stabilt.
Till grund för Södras sänkning ligger bedömningen att fem miljoner kubikmeter skog är angripen av ­granbarkborrar i Götaland, de största skadorna sedan stormarna Gudrun och Per. Även områden i Svealand är hårt drabbade. Skogsstyrelsens statistik visar också att lagren av tall- och barrmassaved samt av timmer är relativt stora. Samtidigt har marknaden försämrats för sågade trävaror och pappersmassa. 

I Centraleuropa finns ett överutbud av sågade trä­varor, vilket sänker priserna. Vissa sortiment har sänkts med upp till 400 kronor per kubikmeter sågad vara. I Kina finns ett stort utbud av pappersmassa, samtidigt som marknaden inte växer särskilt mycket. ”Massan reas ut”, enligt en person i branschen.
Priset på långfibrig sulfatmassa handlades i slutet av augusti till 900 dollar per ton. Sett i ett längre perspektiv är det en relativt hög nivå, men det är en minskning med nästan 300 dollar sedan början av året, skriver Danske Bank i sitt nyhetsbrev.
Den svaga svenska kronan kompenserar något för 
de sänkta färdigvarupriserna på exportmarknaderna, men inte fullt ut. Företagen blir stressade och nu får vi virkesprissänkningar.

Värt att notera är dock att massavedspriset sällan hänger med upp i toppen när massapriset når rekordnivåer. När massapriset sänks används det däremot som argument för att också sänka råvarupriset. ­Brukens genomsnittliga lönsamhet över konjunkturcykeln skulle mycket väl kunna motivera en högre ­lägstanivå på massaveden. Det bör man som skogs­ägare ha i minnet vid prisförhandlingar.
Mitt i alltihop har prima respektive sekunda införts på massaved. I förra numret av SKOGEN var första gången vi såg de nya priserna. Priset på prima massaved i Götaland var då något högre än det tidigare massa­vedspriset. Anledningen var att köparna räknar med en större andel sekunda i detta område, på grund av mer röta. 

Men det här har alltså redan hunnit bli historia. Nu sänks priserna. För­utom att förbättra sin egen lönsamhet vill köparna helt enkelt minska utbudet från skogen.

Minus Södra har infört lägre priser på ­tremeterslängd av massaved. Det drabbar främst självverksamma för vilka det är tungjobbat med fallande längder.

PlusSkogen blir ämnet under en utbildningsvecka för svenska journalister. I våras anordnades för första gången en sådan kurs.

SKOGEN 9/2019

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb