Nu krävs kremlologi

Ni kommer väl ihåg hur man under Sovjettiden fick försöka gissa sig till vad som hände inom Kremls väggar? Det kallades kremlo­logi. Jag känner mig som en kremlolog just nu, för skogsbolagen vill ogärna säga för mycket. Alla är överens om att toppen på högkonjunkturen är passerad. Men sedan blir det olika besked och ganska tyst. Några konkreta uttalanden finns dock.

Södra har sänkt timmerpriset med 15 kronor per kubikmeter fub på tall och 25 kronor på gran. Anledningen är en avmattning av konjunkturen, säger man, samtidigt som utbudet av virke är stort och aktiviteten i skogsbruket är hög. 

I skrivande stund är Södras bokslut inte offentligt och vi vet inte resultatet för 2018. Men det blev troligen väldigt bra. Då borde det vara svårt att sänka virkespriset till ägarna när marknaden inte försämrats dramatiskt. 
Förmodligen har Södra stora rotstående lager och kände att något måste göras för att inte öka dem ytterligare.
Andra aktörer följer efter. Holmen har sänkt ungefär lika mycket i samma område. Vida har också sänkt.
Vissa sågverk jag har pratat med säger att det främst är priserna på de sämre trävarukvaliteterna som gått ner, att det är mer av en justering än en kraftig nedgång. Andra säger att priserna på sämre kvaliteter har rasat, men att alla priser har sänkts.
Timmerköparna vet nog inte riktigt hur trävaruåret 2019 blir och vill dela med sig av sin osäkerhetskänsla till skogsbrukarna. Försiktiga timmerprissänkningar blir resultatet.

Massavedens prislistor ligger still, förutom några justeringar vad gäller björkmassaveden i Mellansverige. Men här finns också premier att spela med.
Billerud Korsnäs skriver i sitt bokslut att prisökningen för massaveden planar ut för 2019. Här krävs kremlologi. Om ökningen planar ut, betyder det att priserna ligger still? Eller att priserna ökar, fast inte så mycket? 
Bolagen ser om sin vedbod efter de stora utbyggnaderna de senaste åren. Södra har köpt skogsmark i Lettland, och SCA har meddelat att det också vill köpa skogsmark i samma land. Det är tecken på att råvarubehovet är stort.
Vad alla går och väntar på är att någon köpare sätter ett pris på prima respektive sekunda massaved. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti, men vi vet inte så mycket om vad förändringen innebär. Södra sänkte timmerpriserna, men höjde priset på bränsleved med 30 kronor. Ska det ses som en positionering i kampen om det virke som inte sågas?

Rättelse: Nätraälvens priser för en ­slutavverkning var fel i förra numret på grund av att föreningens garanti­premier inte var medräknade.

SKOGEN 2/2019

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb